20 d'octubre de 2015

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

servei_assessorament_fp

Finalitat

 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials .

 

Cost

 • Preu del Servei:  60 € (Preu públic)

 

Oferta Salesians Sant Vicenç dels Horts

CFPM AG10- Gestió Administrativa 8 places
CFPM EE10- Instal·lacions elèctriques i automàtiques 8 places
CFPM FM20- Mecanització 8 places
CFPM TM20-Carrosseria 8 places
CFPS EEB0- Automatització i robòtica industrial 8 places
CFPS AGB0- Administració i Finances 8 places
CFPM CM10- Activitats comercials 8 places

 

Sol·licitud

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Cal fer la sol·licitud al centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament.

Sol·licitud: a la secretaria del Centre.

 

Criteris d’admissió

 • Relació amb l’escola: Familiar primer grau d'alumne, ex-alumne o treballador de l'escola:10 punts
 • Treballador d’una entitat col·laboradora amb l’escola: 10 punts
 • Domicili de proximitat (Baix Llobregat-Anoia): 5 punts
 • Mínim 2 anys d’experiència laboral en l’especialitat que es vol assessorar: 5 punts

 

Documents

 • Certificat d’empresa
 • Fotocòpia DNI, (en cas de no coincidir la població, Certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament)
 • Informe de Vida Laboral(expedit per la SS)

 

Pagament del servei

 • En efectiu a la secretaria del Centre o mitjançant transferència bancària.
 • Cost : 60€.
 • Horari de secretaria de 08:15h a 11:30h. de dilluns a divendres i de 15:00h a 18:30h de dimarts i dijous.

 

Presentació de documentació

 • Cal presentar la següent documentació a la secretaria del centre,
 • Horari de secretaria de 08:15h a 11:30h. de dilluns a divendres i de 15:00h a 18:30h de dimarts i dijous.
 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Qualsevol persona que en data prevista per fer-ho  no hagi presentat la documentació del llistat o no hagi realitzat el pagament de les taxes corresponents quedarà exclosa del procés.

 

Inici del procés/servei

CURS 2017-2018: Setembre

 • Data a concretar (Veieu calendaris)
 • Sessions d’assessorament. Rebreu un correu/o trucada/o es farà pública la convocatòria via web. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

 

Documents

NOM DEL FITXERMIDA
21 ASSESS 05 Y590 047 06 14 Full Dinscripció Assessorament Modif112.0 KiB
Calendari Assessorament 1718119.4 KiB
Carta De Compromís Servei Assessorament i Reconeixement (SVH-R370)191.1 KiB
Formulari Reclamacions Sol·licitud Assessorament107.5 KiB
Informació Servei Assessorament i Reconeixement420.1 KiB
Llista Admesos Definitius17-18230.4 KiB
Model certificat d'empresa14.4 KiB
Sol·licitud al servei d'assessorament (SVH-R372)110.0 KiB
A Salesians Sant Vicenç dels Horts impartim cursos d'ESO, Batxillerats, FP Dual (Grau Mitjà i Grau Superior), Curs d'Accés a Grau Superior (CAS), Programa de Formació i Inserció (PFI), Formació Ocupacional i Formació a mida.