Informació dels estudis

VOLEM EDUCAR UNA PERSONA AUTÒNOMA, PROTAGONISTA DE LA SEVA FORMACIÓ I CAPAÇ DE CONSTRUIR EL SEU PROJECTE DE VIDA

  • Amb una acció educativa oberta i flexible al servei de l’alumne.
  • Amb una intervenció educativa orientada al desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la personalitat.
  • Amb un accent en l’educació en valors per mitjà del contagi viscut per tota la Comunitat Educativa i pel treball transversal des de totes les matèries

Les finalitats de l’ESO són…

Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir a la cultura i integrar-se dins la societat en el marc del desenvolupament personal.

Consolidar l’orientació i formació de l’alumnat tot preparant-lo per l’etapa postobligatòria:

• Batxillerats

• Cicles Formatius de grau mitjà

• Programes de qualificació professional inicial

 

Les finalitats de l’ESO a Salesians Sant Vicenç dels Horts a més a més són…

Educar persones optimistes i alegres, obertes a la fe, amb un projecte de vida, compromeses, equilibrades, empàtiques, autònomes, reflexives, comunicatives, participatives, emprenedores i tecnològicament adaptades a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat.

Opcions metodològiques

El perfil competencial que s’impulsa a les escoles salesianes treballa a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat i es concreta en dotze competències (dodecadre). Volem educar persones emprenedores, responsables, autònomes, col·laboradores, creatives, crítiques, resolutives, obertes, resilients, comunicatives, enginyoses i compromeses. 

 

 

Per aquesta raó, a més de les matèries curriculars de l’ESO, a la nostra escola t’oferim:

 

Un projecte acadèmic

• Metodologies  d’aprenentatge actiu i participatiu, globalitzadores i interdisciplinars: A l’ESO estem organitzats en àmbits d’aprenentatge científico-tecnològic, lingüístic-social i de creixement personal (Projecte COR). Es fomenta el model d’aprenentatge cooperatiu, es promou l’aprenentatge basat en problemes (ABP) i es compta amb plataformes digitals de treball col·laboratiu.

Escola Digital: internet és una eina fonamental del segle XXI, per això els llibres són digitals, les aules disposen de projectors, armaris de recàrrega i tenen connexió wifi. Educar avui també és educar en l’ús responsable de les noves tecnologies.

Robòtica Educativa per despertar l’enginy i iniciar-nos en la programació.

Sortides formatives i culturals. Participació en Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Grups flexibles per a l’aprenentatge de l’anglès, matèries curriculars en llengua anglesa amb el suport d’auxiliars de conversa, preparació i presentació a exàmens oficials de Cambridge (KET & PET), iniciació a la llengua francesa.

Campaments d’anglès i estades lingüístiques a l’estranger a l’estiu.​

 

Un projecte personal

Pla d’Acció Tutorial basat en l’acompanyament personalitzat als alumnes mitjançant entrevistes personals, seguiment tutorial i treball compartit amb les famílies.

• Proposta  inclusiva d’atenció a la diversitat. (SIEI)

Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP)

Eixos tutorials: Estratègies d’aprenentatge, educació emocional, participació i organització escolar, orientació.

• Foment dels vincles positius amb els iguals i els adults que contribueixin al creixement i maduració personals.

 

Un projecte social i pastoral

• Pla d’Educació en la Interioritat.

• Itinerari de justícia i valors socials.

• Foment d’iniciatives de grup: convivències pastorals, espais de reflexió entre iguals, etc.

• Proposta d’iniciatives de voluntariat i compromís amb l’entorn i la comunitat.

Organització

L’horari de l’escola per a l’ESO és:

  • De dilluns a divendres, matins de 8.00 a 13.30 hores i les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 hores
  • Els dimecres i els divendres a la tarda s’ofereixen activitats extraescolars als alumnes
  • L’etapa està organitzada en 4 cursos i disposa de tres grups de 30 alumnes a cada curs.
Matèries Comunes Les cursen tots els alumnes i abasten els continguts d’ensenyament que tenen caràcter preceptiu.
Matèries Optatives Tenen com a finalitat consolidar o ampliar les pròpies capacitats dels alumnes atenent la seva diversitat.

Àmbit:

 

■ Científicotecnològic
■ Humanitats

Matèries Complementàries Una proposta complementària al currículum que pretén donar continuïtat al projecte educatiu de l’escola. 1r Som la Clau
2n Parla’m
3r Emprenedoria Solidària
4t Filosofia i Economia
Treballs de síntesi Projecte de recerca Treball interdisciplinar per posar en joc totes les capacitats formulades en les diferents matèries del currículum 1r Diversitat
2n Salut
3r Sostenibilitat
4t Projecte de recerca

Sortides

En acabar aquests estudis, els alumnes que hagin superat l’etapa rebran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria faculta per accedir als estudis de:

En cas de no superar l’etapa, l’alumne rep el Certificat d’Escolarització i pot continuar el seu itinerari formatiu en Formació Professional, tot cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI).

 

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre

• Tel. 93 656 20 58

• Correu electrònic: salesians.santvicenc@salesians.cat

• Informació horaris d’atenció al públic: https://santvicenc.salesians.cat/secretaria/

Estudis amb els quals esteu interessats

.

Per a més informació

Per a CONTACTAR amb Salesians Sant Vicenç dels Horts:

  • Pot emplenar i enviar aquest formulari.
  • Pot trucar per telèfon.
  • Si desitja enviar-nos el seu CURRÍCULUM, premi aquí per a accedir a la nostra borsa de treball.