CONSOLIDANT ELS HÀBITS D’ESTUDIS I TREBALL

Adquirint coneixements bàsics de la cultura

Aquesta etapa educativa comprèn des dels 12 als 16 anys i consta de 4 cursos. És l’etapa del descobriment del món, de l’esforç i de la superació. Però també dels amics/amigues, l’alegria i les decisions sobre el futur. Al final de l’etapa l’alumne/a pot obtenir el títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria), que li permetrà accedir als estudis postobligatoris de Batxillerat o de Formació Professional (Cicles Formatius de Grau Mitjà)

COM HO FEM?

Considerem prioritari acompanyar els nois i noies en el seu creixement personal perquè adquireixin una formació acadèmica sòlida i d’acord amb els temps actuals. Treballem per formar persones reflexives i amb capacitat crítica, autònoms i responsables. I tot això, dins un marc de convivència respectuós i basat en la confiança i la comunicació.

TREBALLEM

UN ESTIL PROPI

Ens distingeix el sistema preventiu del nostre fundador Sant Joan Bosco. És un estil propi, on una de les nostres prioritats, és una acurada atenció a la Diversitat del nostre alumnat. Hi cal destacar l’acció Tutorial: entrevistes personals amb l’alumne, activitats amb el grup classe, preavaluació, lliurament de les notes en mà, orientació vocacional … També oferim el servei d’assessorament Psicopedagògic : detecció d’alumnes amb dificultats, adaptacions curriculars, plans individualitzats, orientació i assessorament al professorat…

Metodologies actives

com ara l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge per projectes. Des de primer d’ESO els alumnes treballen amb el seu ordinador.

Pensament crític

Fomentant la creativitat i el pensament crític a través de tasques i activitats obertes i implicant els alumnes en processos de pensament, investigació i resolució, per als quals són idonis els projectes de treball i les tasques cooperatives i competencials.

Individualitat

Respectem la seva individualitat desenvolupant totes les seves capacitats i potencial, diferent en cadascun de nosaltres.

Diversitat

Atenent a la diversitat dels alumnes i desenvolupant les intel·ligències múltiples des de totes les matèries, sobretot la intel·ligència emocional que afavoreixi l’equilibri personal i la convivència.

Activitats diverses

Promovem activitats diverses que van de la vessant acadèmica a la personal i humana: sortides culturals, sortides tutorials, sortides lúdiques, campanyes solidàries, teatre, trobades amb escriptors, voluntariat… són algunes de les activitats en les quals participen els/les nostres alumnes durant el curs.

DESTAQUEM

Plurilingüisme

El català, castellà i anglès estan presents en el dia a dia de l’escola i les seves activitats.

A més de les hores curriculars, l’anglès es troba immers en els projectes de secundària. Altres activitats en llengua anglesa:

-Lectura d’un llibre en anglès cada trimestre.
-Sortides en anglès (obres de teatre, espectacles, excursions…).
-Participació en concursos (disseny de samarretes, musicals, literaris…).

Diploma dual amb Acadèmica: ⁣ Programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma.

A partir de 3r d’ESO s’ofereix l’aprenentatge del francès com a matèria optativa.

Informació dels estudis

VOLEM EDUCAR UNA PERSONA AUTÒNOMA, PROTAGONISTA DE LA SEVA FORMACIÓ I CAPAÇ DE CONSTRUIR EL SEU PROJECTE DE VIDA

 • Amb una acció educativa oberta i flexible al servei de l’alumne.
 • Amb una intervenció educativa orientada al desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la personalitat.
 • Amb un accent en l’educació en valors per mitjà del contagi viscut per tota la Comunitat Educativa i pel treball transversal des de totes les matèries

Les finalitats de l’ESO són…

Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir a la cultura i integrar-se dins la societat en el marc del desenvolupament personal.

Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per l’etapa postobligatòria:

• Batxillerats

• Cicles Formatius de grau mitjà

• Programes de qualificació professonial inicial

Les finalitats de l’ESO a Salesians Sant Vicenç dels Horts a més a més són…

Educar persones emprenedores, responsables, autònomes, col·laboradores, creatives, crítiques, resolutives, obertes, resilients, comunicatives, enginyoses i compromeses a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat.

 

Opcions metodològiques

El perfil competencial que s’impulsa a les escoles salesianes treballa a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat i es concreta en dotze competències (dodecadre). Volem educar persones emprenedores, responsables, autònomes, col·laboradores, creatives, crítiques, resolutives, obertes, resilients, comunicatives, enginyoses i compromeses. 

 

 

Per aquesta raó, a més de les matèries curriculars de l’ESO, a la nostra escola t’oferim:

 

 

Un projecte acadèmic

• Metodologies  d’aprenentatge actiu i participatiu, globalitzadores i interdisciplinars: A l’ESO estem organitzats en àmbits d’aprenentatge científico-tecnològic, lingüístic-social i de creixement personal (Projecte COR). Es fomenta el model d’aprenentatge cooperatiu, es promou l’aprenentatge basat en problemes (ABP) i es compta amb plataformes digitals de treball col·laboratiu.

Escola Digital: internet és una eina fonamental del segle XXI, per això els llibres són digitals, les aules disposen de projectors, armaris de recàrrega i tenen connexió wifi. Educar avui també és educar en l’ús responsable de les noves tecnologies.

Robòtica Educativa per despertar l’enginy i iniciar-nos en la programació.

Sortides formatives i culturals. Participació en Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Grups flexibles per a l’aprenentatge de l’anglès, matèries curriculars en llengua anglesa amb el suport d’auxiliars de conversa, preparació i presentació a exàmens oficials de Cambridge (KET & PET), iniciació a la llengua francesa.

Campaments d’anglès i estades lingüístiques a l’estranger a l’estiu.​

 

Un projecte personal

Pla d’Acció Tutorial basat en l’acompanyament personalitzat als alumnes mitjançant entrevistes personals, seguiment tutorial i treball compartit amb les famílies.

• Proposta  inclusiva d’atenció a la diversitat. (SIEI)

Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP)

Eixos tutorials: Estratègies d’aprenentatge, educació emocional, participació i organització escolar, orientació.

• Foment dels vincles positius amb els iguals i els adults que contribueixin al creixement i maduració personals.

Un projecte social i pastoral

• Pla d’Educació en la Interioritat.

• Itinerari de justícia i valors socials.

• Foment d’iniciatives de grup: convivències pastorals, espais de reflexió entre iguals, etc.

• Proposta d’iniciatives de voluntariat i compromís amb l’entorn i la comunitat.

Organització

L’horari de l’escola per a l’ESO és:

  • De dilluns a divendres, matins de 8.00 a 13.30 hores i les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 hores
  • Els dimecres i els divendres a la tarda s’ofereixen activitats extraescolars als alumnes
  • L’etapa està organitzada en 4 cursos i disposa de tres grups de 30 alumnes a cada curs.
Matèries Comunes Les cursen tots els alumnes i abasten els continguts d’ensenyament que tenen caràcter preceptiu.
Matèries Optatives Tenen com a finalitat consolidar o ampliar les pròpies capacitats dels alumnes atenent la seva diversitat. Àmbit:

 

■ Científicotecnològic
■ Humanitats

Matèries Complementàries Una proposta complementària al currículum que pretén donar continuïtat al projecte educatiu de l’escola. 1r Som la Clau
2n Parla’m
3r Emprenedoria Solidària
4t Filosofia i Economia
Treballs de síntesi Projecte de recerca Treball interdisciplinar per posar en joc totes les capacitats formulades en les diferents matèries del currículum 1r Diversitat
2n Salut
3r Sostenibilitat
4t Projecte de recerca

Sortides

En acabar aquests estudis, els alumnes que hagin superat l’etapa rebran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria faculta per accedir als estudis de

En cas de no superar l’etapa, l’alumne rep el Certificat d’Escolarització i pot continuar el seu itinerari formatiu en Formació Professional, tot cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI).

 

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre

• Tel. 93 656 20 58

• Correu electrònic: salesians.santvicenc@salesians.cat

• Informació horaris d’atenció al públic: https://santvicenc.salesians.cat/secretaria/

Per a més informació

Per a CONTACTAR amb Salesians Sant Vicenç dels Horts:

 • Pot emplenar i enviar aquest formulari.
 • Pot trucar per telèfon.
 • Si desitja enviar-nos el seu CURRÍCULUM, premi aquí per a accedir a la nostra borsa de treball.

Estudis amb els quals esteu interessats

.