19 d'Octubre de 2015

ESO

Informació dels estudis

VOLEM EDUCAR UNA PERSONA AUTÒNOMA, PROTAGONISTA DE LA SEVA FORMACIÓ I CAPAÇ DE CONSTRUIR EL SEU PROJECTE DE VIDA

  • Amb una acció educativa oberta i flexible al servei de l’alumne.
  • Amb una intervenció educativa orientada al desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la personalitat.
  • Amb un accent en l’educació en valors per mitjà del contagi viscut per tota la Comunitat Educativa i pel treball transversal des de totes les matèries

Finalitats

Les finalitats de l’ESO són…

Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir a la cultura i integrar-se dins la societat en el marc del desenvolupament personal.

Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per l’etapa postobligatòria:

  • Batxillerats
  • Cicles Formatius de grau mitjà
  • Programes de qualificació professional inicial

Les finalitats de l’ESO a Salesians Sant Vicenç dels Horts a més a més són…

Educar persones emprenedores, responsables, autònomes, col·laboradores, creatives, crítiques, resolutives, obertes, resilients, comunicatives, enginyoses i compromeses a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat.

Opcions metodològiques

Opcions metodològiques

El perfil competencial que s’impulsa a les escoles salesianes treballa a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat i es concreta en dotze competències (dodecadre). Volem educar persones emprenedores, responsables, autònomes, col·laboradores, creatives, crítiques, resolutives, obertes, resilients, comunicatives, enginyoses i compromeses. 

Per aquesta raó, a més de les matèries curriculars de l’ESO, a la nostra escola t’oferim:

 

Un projecte acadèmic

  • Metodologies d’aprenentatge actiu i participatiu, globalitzadores i interdisciplinars: A l’ESO estem organitzats en àmbits d’aprenentatge científico-tecnològic, lingüístic-social i de creixement personal (Projecte COR). Es fomenta el model d’aprenentatge cooperatiu, es promou l’aprenentatge basat en problemes (ABP) i es compta amb plataformes digitals de treball col·laboratiu.
  • Escola Digital: internet és una eina fonamental del segle XXI, per això els llibres són digitals, les aules disposen de projectors, armaris de recàrrega i tenen connexió wifi. Educar avui també és educar en l’ús responsable de les noves tecnologies.
  • Robòtica educativa per despertar l’enginy i iniciar-nos en la programació.
  • Sortides formatives i culturals. Participació en Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
  • Grups flexibles per a l’aprenentatge de l’anglès, matèries curriculars en llengua anglesa amb el suport d’auxiliars de conversa, preparació i presentació a exàmens oficials de Cambridge (KET & PET), iniciació a la llengua francesa.
  • Campaments d’anglès i estades lingüístiques a l’estranger a l’estiu.​

Un projecte personal

  • Pla d’Acció Tutorial basat en l’acompanyament personalitzat als alumnes mitjançant entrevistes personals, seguiment tutorial i treball compartit amb les famílies.
  • Proposta inclusiva d’atenció a la diversitat. (SIEI)
  • Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP)
  • Eixos tutorials: Estratègies d’aprenentatge, educació emocional, participació i organització escolar, orientació.
  • Foment dels vincles positius amb els iguals i els adults que contribueixin al creixement i maduració personals.

Un projecte social i pastoral

  • Pla d’Educació en la Interioritat.
  • Itinerari de justícia i valors socials.
  • Foment d’iniciatives de grup: convivències pastorals, espais de reflexió entre iguals, etc.
  • Proposta d’iniciatives de voluntariat i compromís amb l’entorn i la comunitat.

Organització

Organització

L’horari de l’escola per a l’ESO és:

  • De dilluns a divendres, matins de 8.00 a 13.30 hores i les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 hores
  • L’etapa està organitzada en 4 cursos i disposa de tres grups de 30 alumnes a cada curs.
 
Matèries Comunes Les cursen tots els alumnes i abasten els continguts d’ensenyament que tenen caràcter preceptiu.    

 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Matemàtiques
 • Anglès
 • Educació Física
 • Ciències Socials
 • Ciències Naturals
 • Educació Visual i Plàstica
 • Música
 • Tecnologia

De 1r a 3r d’ESO s’organitzen a nivell lectiu en àmbits:

 • Àmbit Social i lingüístic (Llengua catalana i castellana i ciències socials)
 • Àmbit Científic i tecnològic (Matemàtiques, Ciències Naturals, Tecnologia)
 • Àmbit de Creixement Personal COR (tutoria, Religió, Visual i Plàstica, Complementària i Música)
Matèries Optatives Tenen com a finalitat consolidar o ampliar les pròpies capacitats dels alumnes atenent la seva diversitat. 1r Eines web 3.0 / Un tomb pel món / Francès
2n Parla’m / Francès

3r ¿Qué te explicas? / Cultura clàssica / Robòtica i programació / francès
    

 

Matèries Complementàries Una proposta complementària al currículum que pretén donar continuïtat al projecte educatiu de l’escola. 1r Educació emocional I
2n 
Competència Social i Mediació
3r Educació Emocional II
4t 
GPS. Gestió Personal de Situacions
Treballs de síntesi Projecte de recerca Treball interdisciplinar per posar en joc totes les capacitats formulades en les diferents matèries del currículum 1r Diversitat
2n Salut
3r Sostenibilitat
4t Projecte de recerca

Sortides

Sortides

En acabar aquests estudis, els alumnes que hagin superat l’etapa rebran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria faculta per accedir als estudis de

En cas de no superar l’etapa, l’alumne rep el Certificat d’Escolarització i pot continuar el seu itinerari formatiu en Formació Professional, tot cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI).

Descàrregues

    

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre