19 d'Octubre de 2015

Escola-Empresa

boleta-eeEl departament d’Escola-Empresa de Salesians Sant Vicenç dels Horts és l’ encarregat de relacionar l’escola  amb la realitat del món empresarial i industrial de Sant Vicenç i la comarca del Baix Llobregat.

El departament Escola Empresa de Salesians Sant Vicenç dels Horts  organitza, gestiona i coordina totes les activitats lligades als serveis que ofereix Salesians Illa Tecnològica per a les empreses del nostre entorn. La nostra experiència i tecnologia aporta solucions al conjunt de les empreses, professionals i membres d’altres col•lectius que vulguin actualitzar les seves competències professionals i personals

Què t’oferim?

SERVEIS PERMANENTS:

Servei d'Assessorament

LOGO_Assessorament_ok 

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Com i quan puc sol·licitar aquest servei?

Contacta amb nosaltres:

  • Telèfon: 93 656 20 58

Servei de Reconeixement de l'experiència laboral

LOGO_Reconeixement

Què és?

El reconeixement consisteix en una entrevista individual professional de l’aspirant amb la junta de reconeixement (avaluadors) on demostrarà la seva competència en relació a cadascú dels crèdits o unitats formatives a reconèixer i conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

A qui s’adreça?

• El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

• Per a participar-hi han d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament.

• També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí. A tal efecte, presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.

Com i quan puc sol·licitar aquest servei?

Contacta amb nosaltres:

  • Telèfon: 93 656 20 58

Formació Contínua

  • Formació a mida per a empreses
  • Formació ocupacional per a aturats

SOC i fons social europeu

FPdual i Pràctiques en empresa

FP dual

El nou model de formació professional dual estableix que, mitjançant un acord de col·laboració, un alumne s’integri en una empresa com a treballador i que aquesta estada suposi una part important de la seva formació.

Per això, l’FP dual implica un tipus de relació més estreta entre les empreses i els centres de formació professional. Aquesta relació esconcreta en:

  • Un procés de selecció dels alumnes per part de l’escola i de l’empresa.
  • Una relació contractual remunerada empresa-alumne.
  • Un seguiment i avaluació de l’alumne per part del tutor dual de l’empresa i pel tutor dual de l’escola.

D’aquesta manera l’empresa obre un procés de selecció per a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

Pràctiques en empresa (FCT)

Són pràctiques i estades formatives no laborals, que l’alumnat realitza en centres de treball, tant nacionals com internacionals. Formen part del programa formatiu curricular i es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració entre l’escola, l’empresa i l’alumne/a.

Borsa de Treball

El departament Escola-Empresa de Salesians Sant Vicenç dels Horts s’ocupa de registrar perfils d’alumnes i antics alumnes de l’escola que busquen feina.

Per altra banda, recull les ofertes de treball que els fan arribar les empreses col·laboradores. A partir d’aquí, Escola-Empresa tria aquells perfils que millor s’ajustin a les ofertes sol·licitades. Es tracta d’una borsa de treball que, no només fa d’enllaç, sinó que també pre-selecciona els candidats més adequats.

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

Carta de Serveis

Descarrega’t la nostra carta de serveis 

Salesians Sant Vicenç dels Horts

CLICA PER VEURE LA CARTA DE SERVEIS

Relacions Internacionals

Podem facilitar contactes amb entitats educatives estrangeres amb les quals nosaltres col•laborem

Contacta amb nosaltres

Carrer Rafael Casanova, 132
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Telèfon: 93 656 20 58
Fax: 93 656 23 52

https://santvicenc.salesians.cat