20 d'Octubre de 2015

Preinscripció i matrícula curs 2020-2021

Educació Secundària Obligatòria (ESO) per al curs 2020-2021

 • 29 de maig. Es publicaran les llistes per ordre alfabètic i baremació perquè les famílies (totes) comprovin que no hi ha errors (de nom, domicili, dades…). IMPORTANTÍSSIM! I més aquest any.
 • Del 2 al 5 de juny, cal presentar les reclamacions pertinents en cas que alguna de les dades publicades el dia 29 de maig fos incorrecta.
 • 9 de juny. Es torna a publicar les llistes amb les modificacions que s’hagin reclamat.
 • 7 de juliol. Publicació final de la llista d’admesos i llista d’espera
 • Del 13 al 17 de juliol: matriculació

CLICA LA IMATGE PER SABER COM REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ


Cicles Formatius, PFI i Batxillerat (Postobligatòria) per al curs 2020-2021

IMPORTANT: Si ets alumne de l’ESO a Salesians i vols fer BATXILLERAT al mateix centre NO HAS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ PER INTERNET

 • Preinscripció Ordinària Batxillerat:  Del 27 de maig al 3 juny (tramesa electrònica: Batxillerat | Grau Mitjà)
 • Preinscripció Ordinària Cicles Formatius de Grau Mitjà: Previsió que sigui Del 2 al 8 de juny  (tramesa electrònica).
 • Preinscripció Ordinària Cicles Formatius de Grau Superior: Previsió que sigui Del 10 al 17 de juny  (tramesa electrònica).
 • Preinscripció Programes de Formació i Inserció (PFI):  Del 2 al 8 de juny
 • Matrícula Ordinària del Batxillerat: Del 8 al 14 de juliol de 2020 .
 • AMatrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior ; De l’1 al 7 de setembre de 2020
 • Matrícula extraordinària Batxillerat:  Del 7 al 10 de setembre

Què et cal per a la preinscripció FP i Batxillerats?

 • Cal disposar del número d’identificació de l’alumne/a (RALC). Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. (Truca’ns si necessites un cop de mà)
 • Cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (si és major d’edat o fa els 18 anys durant aquest any) s’identifiqui mitjançant:
  • el servei d’identificació idCat Mòbil,
  • l’usuari GICAR (si es tracta de treballadors de la Generalitat de Catalunya), o
  • altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

En la sol·licitud és obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l’alumne/a és menor d’edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s’ha especificat que farà la consulta.

Enllaços i altres informacions