19 d'Octubre de 2015

Batxillerats

Informació dels estudis

VOLEM EDUCAR UNA PERSONA AMB MADURESA INTEL·LECTUAL I HUMANA, CAPAÇ DE DISSENYAR UN PROJECTE PERSONAL DE VIDA QUE L’AJUDI A ESDEVENIR PARTICIPATIVA I SOLIDÀRIA EN EL MÓN QUE L’ENVOLTA

  • Amb una acció educativa polivalent i flexible al servei de l’alumne.
  • Amb un accent en els processos formatius individualitzats orientats al desenvolupament integral de l’alumne.
  • Amb una opció preferent per desenvolupar la capacitat de reflexió i sensibilització envers les necessitats del món que ens envolta.

 

Finalitats

Les finalitats del Batxillerat són…

  • Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeti desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
  • Descobrir la pròpia vocació i madurar processos de presa de decisions sobre el futur.
  • Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per etapes posteriors:
   • Estudis universitaris, prèvia superació de les Proves d’accés a la Universitat (PAU).
   • Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.

 

I per dur a terme aquests objectius, a Salesians tenim un perfil ideal d’alumnat que volem fer realitat amb cadascun dels nois i noies que estudien a la nostra escola. Posem tots els esforços i mitjans per ajudar-te i acompanyar-te a ser una persona…


Metodologia

Opcions metodològiques

Per tal de consolidar les competències bàsiques dels nostres alumnes, optem per treballar amb una metodologia que afavoreixi la comprensió dels diferents continguts, la interrelació entre les diferents matèries, així com la seva aplicació pràctica.

Els nostres eixos metodològics són…

  • Guiatge dels alumnes per part de l’equip docent.
  • Treball transversal dels eixos tutorials i pastorals des de totes les matèries.
  • Opció pel diàleg amb l’entorn sociocultural.
  • Promoció del treball autoreflexiu i crític.
  • Formació en estratègies d’aprenentatge.
  • Aplicació de les TIC.

 

Ho fem possible…

  • Acompanyant els nois i noies en el procés de construcció de l’itinerari futur.
  • Possibilitant el treball cooperatiu i d’ajuda entre iguals.
  • Fomentant les activitats tutorials i pastorals.
  • Analitzant les diferents realitats socials.
  • Participant en visites a institucions i activitats d’interès cultural, acadèmic i professional.
  • Promocionant l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
  • Aplicant les TIC a la didàctica.
  • Oferint la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa.

 

Organització

Organització

El Batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i per accedir-hi cal estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o el de Cicle Formatiu de grau mitjà.

Es desenvolupa en diverses modalitats i itineraris per tal d’oferir una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.


BATXILLERAT A SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS

 

Tutoria 

 
El seguiment tutorial és un punt fort del nostre centre a totes les etapes. L’acompanyament personal i acadèmic en etapes de postobligatòria, que són curtes i intenses, es fa imprescindible tant a Batxillerat com a FP. Es treballen diversos eixos de tutoria com la cohesió de grup, estratègies d’aprenentatge, salut, afectivitat i sexualitat, valors socials i entre ells i amb especial dedicació, l’orientació a estudis posteriors.

Estades en empresa

 • Són pràctiques en empreses de sectors relacionats amb la modalitat que estudien.

 • Es fan durant l’estiu de 1r a 2n de batxillerat

 • L’objectiu és fer un primer contacte amb el món laboral, complementar els continguts curriculars del Batxillerat amb continguts més pràctics i competencials i reforçar aspectes com l’autonomia i la responsabilitat.

Sortides

Durant els dos cursos de batxillerat es fan activitats diverses com sortides culturals i tècniques, fòrums i xerrades, participació en concursos…

L’objectiu d’aquestes sortides i activitats extraordinàries és:

 • Aprofundir i ampliar els aspectes acadèmics

 

 • Potenciar el creixement i desenvolupament personal.
 

Horari

L’horari de l’escola pel Batxillerat és intensiu pels matins:

 • de dilluns a divendres
 • de 8.00 a 14.30 hores
 • amb una tarda setmanal segons calendari.

La distribució curricular del Batxillerat és:

 

Matèries comunes

Les cursen els alumnes de totes les modalitats per tal d’aprofundir la seva formació general.

Matèries de modalitat

Matèries específiques en funció de la modalitat i de l’itinerari concret triat per tal d’adequar-se a les característiques i interessos de l’alumnat.

Modalitat de Ciències i Tecnologia

Opció Ciències i Tecnologia

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

■    Opció Humanitats i Ciències Social

Matèries Optatives

Tenen com a finalitat consolidar o ampliar les pròpies capacitats dels alumnes.

Treball de Recerca

Desenvolupament d’una petita investigació tutoritzada, que pot estar emmarcada en una matèria concreta o ser interdisciplinar i que contribueix decisivament a assolir la competència en recerca.

Programa de Formació Social

Pretén desenvolupar la reflexió i la sensibilització sobre diferents dimensions del món de l’exclusió social:

■ Àrea de “Compromís social”

■ Voluntariat en diferents entitats i institucions socials

Campanyes solidàries

 

 

Matèries comunes Les cursen els alumnes de totes les modalitats per tal d’aprofundir la seva formació general.
Matèries de modalitat
Matèries específiques en funció de la modalitat i de l’itinerari concret triat per tal d’adequar-se a les característiques i interessos de l’alumnat.
Modalitat de Ciències i Tecnologia
■    Opció Ciències i Tecnologia
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
■    Opció Humanitats i Ciències Social
Matèries Específiques Tenen com a finalitat consolidar o ampliar les pròpies capacitats dels alumnes.
Treball de Recerca Desenvolupament d’una petita investigació tutoritzada, que pot estar emmarcada en una matèria concreta o ser interdisciplinar i que contribueix decisivament a assolir la competència en recerca.
Programa de Formació Social
Pretén desenvolupar la reflexió i la sensibilització sobre diferents dimensions del món de l’exclusió social:
■ Àrea de “Compromís social”
■ Voluntariat en diferents entitats i institucions socials

Campanyes solidàries

 

Sortides

Sortides

En acabar aquests estudis, els alumnes que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de Batxiller.
Aquest títol faculta per accedir als estudis universitaris i als cicles de formació professional específica de grau superior, i també per accedir als graus i estudis superiors d’ensenyaments artístics. Cal tenir en compte que, en cada cas, la normativa corresponent pot establir altres requisits d’accés.

Itineraris professionals

Salesians Sant Vicenç dels Horts t’ofereix la possibilitat de construir la teva CARRERA PROFESIONAL mitjantçant diferentes itineraris professionals adaptats i personalitzats a les teves necessitats.

Descàrregues

 

 

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre