Política de privacitat i RGPD L’escola Salesians Sant Vicenç dels Horts, informa als usuaris d’aquest lloc web que la sol·licitud i tractament de les dades personals que es demanen són les estrictament necessàries, adequades i es troben incloses en l’activitat de tractament “Agenda de promoció”, de la qual és responsable SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS. Les dades són tractades confidencialment i no seran cedides a tercers, essent utilitzades, únicament i exclusivament, per a les finalitats institucionals. El tractament de les dades personals obtingudes en aquest lloc se subjecta al Reglament (UE) de 27 d’abril de 2016. Els nivells de seguretat adoptats són els adequats , amb les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals facilitades. Si ho desitgeu, podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, i altres previstos a la legislació aplicable, dirigint un escrit a l’adreça, Rafael Casanova 132, 08620 Sant Vicenç dels Horts – BARCELONA o a protecciodades.santvicenc@salesians.cat. L’accés o utilització d’aquest lloc web per part de l’usuari implica el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades al nostre fitxer automatitzat abans esmentat, i l’acceptació de les condicions del tractament anteriorment exposades.