29 de Juny de 2017

Beques

AJUTS MENJADOR ESCOLAR 2018-2019 BAIX LLOBREGAT (Fora de Termini)

Amb data 10 d’abril de 2018 s’aprova per decret de presidència núm. 96/2018 del consell Comarcal, s’han aprovat les Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçat a alumnat d’ensenyaments obligatoris de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019 de la comarca del Baixa Llobregat.

El termini per a la presentació de la sol·licituds serà fins el dia 9 de maig de 2018. (Fora de Termini)

Poden trobar les bases i els models de sol·licituds a la pàgina web del Consell Comarcal: http://www.elbaixllobregat.cat/educacio/ajuts_menjador_escolar

AJUTS SOCIALS AJUNTAMENT

Les sol·licituds s’han de presentar a l’ajuntament, Plaça de la Vila 1, al Servei Integral d’atenció al Ciutadà – SIAC.

Les explicacions i els formularis per sol·licitar els ajuts els trobareu en aques enllaç http://www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/subvencions-i-ajuts/convocatories/ajuts-socials-per-a-menjador-escolar-despeses-descolaritzacio-activitats-extraescolars-i-casals-destiu/

AJUTS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

Pendent publicació convocatòria del Ministeri d’Educació i Ciència (normalment es publica durant l’agost)