Divendres 19 d’abril, una vintena d’empreses simulades es van citar als Salesians Sant Vicenç dels Horts per a realitzar un intercanvi comercial mitjançant un Networking.

El departament administratiu de Formació Professional dels Salesians, continua la seva aposta implementant i innovant amb noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge per aconseguir que els alumnes desenvolupin unes bones competències professionals, i no només assoleixin continguts teòrics, si no habilitats pràctiques. Un aprenentatge per saber fer que desenvoluparan al llarg de la seva carrera professional.

I això com ho fem?

 • Des de la pràctica amb la creació d’empreses simulades que ens permeten fer entrenament en entorns laborals el més reals possibles.
 • En total una quinzena d’empreses que permeten una feina interdisciplinar entre Mòduls i Unitats Formatives. 
 • Treballant de manera transversal les capacitats d’autogestió i resolució de problemes, i la de treball en equip.

Que és el Networking?

La jornada de Networking consisteix en emplenar el pati Don Bosco de l’escola de carpes de fira per a que en cadascuna d’elles s’instal·li una empresa i faci presentació física dels seus productes. Al llarg de la jornada l’alumnat fent de comercial de la seva empresa establirà contactes i relacions comercials amb la resta d’empreses per aconseguir realitzar el màxim de vendes. Això ha requerit d’una feina prèvia de preparació i organització de catàlegs, documents, targetes, logos… i que es completarà els propers dies tancant el procés comercial i administratiu amb la generació de tota la documentació necessària, albarans, factures i pagaments.

A continuació, hi ha els projectes que l’alumnat dels diferents Graus Mitjans va presentar a la fira de Networking:

Des del cicle de grau mitjà de Gestió Administrativa s’han creat diverses empreses;

A primer amb l’objectiu d’assolir els processos de gestió documental i comptable bàsics, la creació d’ofertes a clients, i la utilització dels programes de facturació i comptabilitat de la suite  SAGESP  (Contaplus i Facturaplus) s’han creat les següents empreses:

 • Danery’s Stark
 • JH Scooters
 • La Palmero Shop
 • Portamobles
 • Style Shop
 • Top Shop
 • Total Clothes
 • Total Sport

A segon curs, i integrada a la plataforma SEFED de la  Fundació Inform  els alumnes assoleixen els processos de primer curs, avançant en el procés comercial i comptable, de recursos humans, i de gestió directiva. Per això, i pionera al centre des de ja fa més de 15 anys, es va crear la empresa:

Al cicle de grau mitjà d’Activitats Comercials. Les empreses simulades es treballen també als dos cursos del cicle. A primer curs, les empreses creades, ens permeten treballar els continguts comercials i administratius.

 • Copide
 • Dunkfit
 • Futsport
 • Pico & Pala
 • Piedra, Papel, Tijera
 • Sports MD

A segon curs, creem diverses empreses des dels seus inicis, creant tota la documentació necessària per a l’obertura d’una entitat empresarial, i definint tots els processos comercials necessaris per al bon funcionament. Compres, Vendes, Comptabilitat, Tresoreria, Recursos Humans. També definim una important política de màrqueting digital, creem una botiga virtual, i fem de Community Managers de l’empresa gestionant les xarxes 2.0.

Per últim, i com a projecte final al mòdul de síntesis, els alumnes desenvolupen els següents projectes de creació d’empreses:

 • Artspace
 • Beauty Guaca
 • Cristalgram
 • Fetectorete
 • Ecobotel
 • Get the hoop
 • Infernal
 • The world of sneackers
 • Vidatech
 • Jamutrem
 • Infern

Sense participar al Networking per horari, però seguint aquesta metodologia, els alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances han creat tres empreses amb l’objectiu d'oferir i vendre serveis i productes a altres empreses simulades de l’Estat per tal que els alumnes realitzin tota la documentació administrativa, així com la creació de la seva pàgina web, pagament de sous als treballadors, banca electrònica, pagament d’impostos  i comptabilitat, sota el paraigües de la plataforma Empresaula i utilitzant programari de gestió d’ A3Software.

Al cicle de grau mitjà d’Activitats Comercials. Les empreses simulades es treballen també als dos cursos del cicle. A primer curs, les empreses creades, ens permeten treballar els continguts comercials i administratius.

 • Copide
 • Dunkfit
 • Futsport
 • Pico & Pala
 • Piedra, Papel, Tijera
 • Sports MD

A segon curs, creem diverses empreses des dels seus inicis, creant tota la documentació necessària per a l’obertura d’una entitat empresarial, i definint tots els processos comercials necessaris per al bon funcionament. Compres, Vendes, Comptabilitat, Tresoreria, Recursos Humans. També definim una important política de màrqueting digital, creem una botiga virtual, i fem de Community Managers de l’empresa gestionant les xarxes 2.0.

Per últim, i com a projecte final al mòdul de síntesis, els alumnes desenvolupen els següents projectes de creació d’empreses:

 • Artspace
 • Beauty Guaca
 • Cristalgram
 • Fetectorete
 • Ecobotel
 • Get the hoop
 • Infernal
 • The world of sneackers
 • Vidatech
 • Jamutrem
 • Infern

En aquesta edició a mes hem pogut gaudir de la presència internacional a través de l’escola LYCÉE AMPÈRE de VENDÔME. 6 alumnes i dos professors de l’escola francesa han estat a les nostres aules durant dues setmanes i també han participat en el Networking amb les empreses:

 • LVRJ
 • Baguettes

Com veieu, una metodologia activa i motivadora per fer als alumnes protagonistes de l’aprenentatge, on ells mateixos amb l’ajuda dels professors es converteixen en facilitadors del procés, i van construint el seu propi coneixement. Per a tots els estudiants, crear i fer créixer una empresa simulada serveix per generar un bon entrenament en treball cooperatiu amb un adequat repartiment de tasques i responsabilitats. Junts, es descobreixen capaços d’assolir un resultat final col·lectiu de qualitat.

Més imatges: