Els equips Lenovo 11e que han estat subminitrats a les famílies a través del proveïdor TECMAN Serveis Informàtics tenen una garantia de fabricant de dos anys a partir de la data de compra (la que consta a la factura). Vols saber què cobreix aquesta garantia?

Què cobreix i què no cobreix la garantia del fabricant?

  • La garantia sol cobrir: defectes de funcionament del disc dur, de la placa base, o de la pantalla (sempre que es produeixin dins dels dos primers anys, i no siguin atribuïbles a un mal ús)
  • La garantia no cobreix: qualsevol anomalia causada per cops o un mal ús (p. ex: trencament de pantalla o de carcassa, tecles arrencades…)

Procediment per a resoldre anomalies

  • Si l’equip està en garantia:
    • L’escola facilita la gestió de recollida i retorn de l’equip al proveïdor (cal que l’alumne contacti amb el seu tutor).
    • La família pot adreçar-se directament a TECMAN (Pl. Narcís Oller 6, Barcelona. Tel. 93 292 22 12).
  • Si l’equip està fora de garantia:
    • La família ha d’adreçar-se directament a TECMAN (Pl. Narcís Oller 6, Barcelona. Tel. 93 292 22 12)

OFERTES DE REPARACIÓ PER ALS EQUIPS LENOVO 11e D’ESCOLES SALESIANES PER AL CURS 2018/19

El proveïdor TECMAN Serveis Informàtics és una empresa Partner homologada per Lenovo per reparar aquests equips amb la garantia del fabricant, sempre que es tracti d’avaries de fabricació.