Actualitat

Marina Alcaide i Aina Ferrés ja tenen el certificat DELF de llengua francesa!

Per segon curs consecutiu dues alumnes de 2n de batxillerat, Aina Ferrés i Marina Alcaide, certifiquen el seu nivell de francès amb el  DELF B1 a l'Institut Francès de Barcelona.

En la línia d'anar creixent i esdevenir un referent d'Escola Plurilíngüe al Baix Llobregat, seguim fomentant que els nostres alumnes certifiquin els seus nivells en llengües estrangeres.

El DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) y el DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són els únics diplomes oficials i internacionals que el Ministère de l’Education Nationale de la República Francesa lliura per certificar les competències en llengua francesa dels candidats estrangers. Tant un com l'altre es componen de 6 diplomes independents, que corresponen als sis nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (CECR) (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i no té caducitat.

Per això cal felicitar a l'Aina i la Marina per haver obtingut aquesta certificació.

Enhorabona a totes dues!