Actualitat

Ja tenim els primers certificats oficials de francès DELF B1

Jéssica Cañete i Berta Galofré, exalumnes de Salesians Sant Vicenç dels Horts, han estat les primeres d'obtenir el certificat DELF B1 a l'Institut Francès de Barcelona. Vols saber què són aquests títols? 

Els passats 25 i 26 d'octubre, a l'Institut Francès de Barcelona, Jéssica Cañete i Berta Galofré van ser les primeres alumnes de l'escola de presentar-se a les proves oficials DELF en llengua francesa. Durant aquests dos dies van realitzar la prova oral i, el 28 del mateix mes, la prova escrita.

Totes dues exalumnes estan acabant el seu primer any de la universitat. La Jéssica fa el Grau de Traducció i Interpretació, i la Berta el d'Humanitats. Totes dues estan molt satisfetes per haver obtingut aquest títol oficial ja que és una manera de certificar el nivell de francès assolit a l'escola.

El DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) y el DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són els únics diplomes oficials i internacionals que el Ministère de l’Education Nationale de la República Francesa lliura per certificar les competències en llengua francesa dels candidats estrangers. Tant un com l'altre es componen de 6 diplomes independents, que corresponen als sis nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (CECR) (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i no té caducitat.

Enhorabona a totes dues!