Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en MECANITZACIÓ (LOE) – CFPM FM20

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de matí de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de matí de dilluns a divendres entre 4 i 5 hores.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de tarda.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de matí 3 hores al dia.
  • A l’empresa: 944 hores aprox. en horari de tarda.

ACCÉS: 

Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
Haver superat prova d’accés.
Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

APRENDRÀS A:

Mecanitzar peces fent servir maquinària industrial convencional i de control numèric, creant el teus propis programes; dissenyar i modelar peces 3D amb programes de disseny assistit per ordinador (CAD);  fabricar elements mecànics per procediments especials (rectificat, electroerosió,  soldadura,…); dissenyar i muntar sistemes electropneumàtics o hidràulics; verificar i ajustar elements mecànics segons els estàndards de qualitat, actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

MÒDULS:

 • M1 Processos de mecanització (Mòdul DUAL)
  Determinació de processos de mecanització per arrencament de ferritja, abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials.
  Millora de mètodes de treball
  Costos de fabricació
  Tractaments tèrmics
 • M2 Mecanització per control numèric  (Mòdul DUAL)
  Preparació de màquines-eina CNC.
  Programació CNC en torn i fresadora.
  Mecanització de productes amb màquines-eina CNC.
 • M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials (Mòdul DUAL)
  Preparació i organització de la fabricació.
  Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat
  Sistemes de soldadura.
 • M4 Fabricació per arrencament de ferritja (Mòdul DUAL)
  Manteniment bàsic dels mitjans de producció.
  Treballs pràctics amb màquina-eina (torn, fresadora i màquines auxiliars).
  Organització dels processos de mecanitzat.
 • M5 Sistemes automatitzats
  Preparació de sistemes automàtics i semiautomàtics
  Programació de sistemes automàtics i semiautomàtics
 • M6 Interpretació i representació gràfiques (Mòdul DUAL)
  Interpretació gràfica de màquines i elements mecànics.
  Representació gràfica de màquines i elements mecànics.
 • M7 Metrologia i assajos (Mòdul DUAL)
  Metrologia i assaig de materials.
  Control de processos
  Sistemes i models de gestió de la qualitat.
 • M8 Formació i orientació laboral (Mòdul DUAL + Modalitat semipresencial)
  Incorporació al treball
  Prevenció de riscos laborals
 • M9 Empresa i iniciativa emprenedora.
  Iniciativa emprenedora.
  L’empresa i el seu entorn.
  Pla d’empresa
  Creació, posada en marxa i gestió d’una empresa.
 • M10 Anglès Tècnic
  Es reconeix i selecciona el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.
 • M11 Formació en Centres de Treball FCT
  PRÀCTIQUES EN EMPRESA.
  Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la qual es signa un conveni de col·laboració.
 • M12 Mòdul Dual
  Integra les diverses funcions implicades en el procés de fabricació d’un producte, mitjançant el plantejament d’un supòsit pràctic que impliqui l’aplicació dels coneixements corresponents a dues o més de les competències professionals contingudes en el títol.

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Ajustador/a operari/a de màquines eines.
 • Polidor/a de metalls i afilador d’eines.
 • Operador/a de màquines per treballar metalls.
 • Operador/a de màquines eines.
 • Operador/a de robots industrials.
 • Treballadors/es de la fabricació d’eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i similars.
 • Torner/a, fresador/a i mandrinador/a.

SORTIDES ACADÈMIQUES:

 • Podràs accedir a un Grau Superior directament.
 • Opcionalment, podràs realitzar la Prova d’Accés a Grau Superior per incrementar les opcions a accedir al grau superior desitjat.

Mecanitzaciò a Salesians Sant Vicenç dels Horts

FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?

L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

 • Més hores en l’empresa
 • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
 • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
 • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

  I t’oferim:

  • Formació presencial
  • Realització de exercicis i pràctiques amb maquinària real. Per això disposem de les següents

  Instal·lacions 

  • Taller mecànic amb bancs d’ajust, torns, fresadores, rectificadora, electroerosió
  • Forn per tractaments tèrmics
  • Taller de pneumàtica i hidràulica
  • Aula de control numèric amb simuladors i màquines amb controls industrials
  • Laboratori de metrologia
  • Taller de soldadura amb sistemes MIG-MAG, TIG, elèctrode

  i també:

  • Jornades tecnològiques i professionals, amb seminaris tècnics i socials, visites tècniques a empreses del sector.
  • Participació en concursos.
  • Acords amb empreses del sector per garantir l’oferta de pràctiques i disposar de les últimes tecnologies en productes
  • Acompanyament personal i professional
  • Borsa de treball

  Per a més informació

  Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

  Altres estudis d’FP del centre

  Estudis amb els quals esteu interessats

  .