Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en MECANITZACIÓ (LOE) – CFPM FM20

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de matí de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de matí de dilluns a divendres entre 4 i 5 hores.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de tarda.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de matí 3 hores al dia.
  • A l’empresa: 944 hores aprox. en horari de tarda.

  ACCÉS: 

  Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
  Haver superat prova d’accés.
  Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

  APRENDRÀS A:

  Mecanitzar peces fent servir maquinària industrial convencional i de control numèric, creant el teus propis programes; dissenyar i modelar peces 3D amb programes de disseny assistit per ordinador (CAD);  fabricar elements mecànics per procediments especials (rectificat, electroerosió,  soldadura,…); dissenyar i muntar sistemes electropneumàtics o hidràulics; verificar i ajustar elements mecànics segons els estàndards de qualitat, actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

  MÒDULS:

  • M1 Processos de mecanització (Mòdul DUAL)
  • M2 Mecanització per control numèric  (Mòdul DUAL)
  • M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials (Mòdul DUAL)
  • M4 Fabricació per arrencament de ferritja (Mòdul DUAL)
  • M5 Sistemes automatitzats
  • M6 Interpretació i representació gràfiques (Mòdul DUAL)
  • M7 Metrologia i assajos (Mòdul DUAL)
  • M8 Formació i orientació laboral (Mòdul DUAL + Modalitat semipresencial)
  • M9 Empresa i iniciativa emprenedora.
  • M10 Anglès Tècnic
  • M11 Síntesi
  • M12 Formació en Centre de Treball (FCT).

  SORTIDES PROFESSIONALS:

  • Ajustador/a operari/a de màquines eines.
  • Polidor/a de metalls i afilador d’eines.
  • Operador/a de màquines per treballar metalls.
  • Operador/a de màquines eines.
  • Operador/a de robots industrials.
  • Treballadors/es de la fabricació d’eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i similars.
  • Torner/a, fresador/a i mandrinador/a.

  SORTIDES ACADÈMIQUES:

  • Podràs accedir a un Grau Superior directament.
  • Opcionalment, podràs realitzar la Prova d’Accés a Grau Superior per incrementar les opcions a accedir al grau superior desitjat.

  Mecanització a Salesians Sant Vicenç dels Horts

  FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

  L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
  Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

  • Més hores en l’empresa
  • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
  • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
  • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

   I t’oferim:

   • Formació presencial
   • Realització d’exercicis i pràctiques amb maquinària real
   • possibilitat de realitzar pràctiques a l’estranger gràcies a beques Erasmus+

   Instal·lacions 

   • Taller mecànic amb bancs d’ajust, torns, fresadores, rectificadora, electroerosió
   • Forn per tractaments tèrmics
   • Taller de pneumàtica i hidràulica
   • Aula de control numèric amb simuladors i màquines amb controls industrials
   • Laboratori de metrologia
   • Taller de soldadura amb sistemes MIG-MAG, TIG, elèctrode

   i també:

   • Jornades tecnològiques i professionals, amb seminaris tècnics i socials, visites tècniques a empreses del sector.
   • Participació en concursos.
   • Acords amb empreses del sector per garantir l’oferta de pràctiques i disposar de les últimes tecnologies en productes
   • Acompanyament personal i professional
   • Borsa de treball

   Per a més informació

   Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

   Altres estudis d’FP del centre

   Estudis amb els quals esteu interessats

   .