Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en CARROSSERIA (LOE) – CFPM TM20

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

 • Primer curs:
  • FP no dual: horari de matí de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores.
  • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

  Segon curs:

  • FP no dual:
   • A l’escola: horari de matí de dilluns a divendres entre 3 i 5 hores.
   • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de tarda.
  • FP dual:
   • A l’escola: horari de matí tres dies a la setmana.
   • A l’empresa: 922 hores aprox. en horari de tarda.

  ACCÉS: 

  Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
  Haver superat prova d’accés

  APRENDRÀS A:

  Reparar carrosseries de automòbils, motocicletes i vehicles industrials,  substituint elements amovibles, vidres, òptiques,  guarniments;  pintant, retolant, reparant peces de plàstic, soldant estructures, personalitzant vehicles amb aerografies actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

  MÒDULS:

  La majoria d’hores del cicle s’enquadren en crèdits pràctics de taller.

  • M1 Elements amovibles
   Coneixeràs els tipus de carrosseries, les seves parts i elements amovibles de què es composen.
   Aprendrem a substituir els vidres dels vehicles.
   S’aprenen els principis elèctrics i els seus sistemes bàsics en l’automòbil, així com també els sistemes mecànics bàsics: el sistema d’alimentació, escapament, refrigeració, tren de rodatge, transmissió, instal·lació elèctrica, suspensió…
  • M2 Elements metàl·lics i sintètics
   Coneixeràs els materials metàl·lics emprats en la construcció dels vehicles, les seves composicions i aplicacions. Es fa la conformació i desabonyegament amb destresa i precisió d’elements no estructurals (tant metàl•lics com d’alumini) i es fa reparació d’elements plàstics i compostos, seguint els procediments indicats pels fabricants dels vehicles.
  • M3 Elements fixos
   Coneixeràs els elements fixos enganxats i engrapats. Aprenràs a realitzar el desmuntatge d’elements fixos soldats. Coneixeràs els principals equips de soldadura utilitzats en la fabricació i reparació d’automòbils. Duràs a terme substitucions parcials o completes d’elements fixos no estructurals.
  • M4 Igualació i preparació de superfícies
   Coneixeràs els principis de la corrosió i els mètodes i materials per combatre els efectes destructius (imprimacions anticorrosives). Coneixeràs i sabràs aplicar correctament els productes de protecció per revestiment.
   Realitzaràs diferents pràctiques per aconseguir una bona tècnica d’igualació i preparació de superfícies, així com la preparació i aplicació dels productes que s’utilitzen.
   • M5 Elements estructurals del vehicle
    Estudiaràs com es produeixen les deformacions de carrosseries i xassís i com es col•loquen aquestes en la bancada per a la seva reparació. Coneixeràs les diferents tècniques de reparació de vehicles: tirs frontals i posteriors i tirs laterals.
   • M6 Embelliment de superfícies
    Coneixeràs i aplicaràs les diferents tècniques d’emmascarat.
    Identificaràs, formularàs i ajustaràs els colors per tal d’obtenir el resultat desitjat, i realitzaràs la preparació de les pintures necessàries.
    Aprendràs les tècniques d’aplicació de pintures monocapes, bicapes i tricapes, i l’aplicació de pintures amb tècniques de difuminat.
    Per acabar el procés duràs a terme la correcció de defectes i el lliurament de vehicles.
   • M7 Personalització i decoració de vehicles
    Coneixement de diferents tècniques per a la personalització i decoració dels vehicles: Franjats, aerografiats i retolació, així com decoració i retolació amb films autoadhesius.
   • M8 Mecanitzat bàsic
    Adquiriràs coneixements bàsics de dibuix tècnic i traçat de peces i faràs el mecanitzat manual de peces.
    • M9 Formació i orientació laboral
     Incorporació al treball.
     Prevenció de riscos laborals.
    • M10 Empresa i iniciativa emprenedora.
     Iniciativa emprenedora.
     L’empresa i el seu entorn.
     Pla d’empresa.
     Creació, posada en marxa i gestió d’una empresa.
    • M11 Anglès Tècnic
     Es reconeix i selecciona el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.
    • M12 Síntesi
     Es realitza la memòria del Projecte del mòdul dual o de l’estada de l’alumne a les pràctiques en modalitat dual.
    • M13 Formació en Centres de Treball FCT.
     PRÀCTIQUES EN EMPRESA.
     Posar en pràctica tots els coneixements adquirits en un centre de treball (empresa) amb la qual es signa un conveni de col·laboració.
    • M14 Mòdul Dual:
     Al món laboral els processos de treball de la construcció i reparació de la carrosseria estan relacionats amb els diferents crèdits i integren els diferents continguts. Per això el crèdit de síntesi ens permet donar una visió global de les tasques a realitzar.

    SORTIDES PROFESSIONALS:

    • Xapista reparador de carrosseries
    • Instal·lador de vidres i muntador d’accessoris
    • Pintor de carrosseries
    • Operari de fàbriques de construcció de vehicles
    • Operari de tallers de reparació de vehicles
    • Operari de tallers de construccions metàl·liques

    SORTIDES ACADÈMIQUES:

    • Podràs accedir a un Grau Superior directament.
    • Opcionalment, podràs realitzar la Prova d’Accés a Grau Superior per incrementar les opcions a accedir al grau superior desitjat.

    Carrosseria a Salesians Sant Vicenç dels Horts

    FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral remunerat?  

    L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
    Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

     • Més hores en l’empresa
     • Relació contractual remunerada empresa-alumne; no són només pràctiques.
     • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
     • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

    I t’oferim:

     • Formació presencial
     • Realització d’exercicis i pràctiques amb vehicles reals. Per això disposem de les següents instal·lacions
     • Taller de pintura amb pla aspirant i cabina
     • Laboratori de colorimetria
     • Aula d’aerografia i vinils (amb plotter de tall)
     • Taller de planxisteria amb bancades i elevadors
     • Taller de soldadura amb sistemes MIG-MAG, TIG, elèctrode i resistència
     • Jornades tecnològiques i professionals. Seminaris tècnics i socials. Visites tècniques a empreses del sector. Participació en concursos.
     • Acords amb empreses del sector per garantir l’oferta de pràctiques i disposar de les últimes tecnologies en productes
     • Acompanyament personal i professional
     • Borsa de treball

    Per a més informació

    Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

    Altres estudis d’FP del centre

    Estudis amb els quals esteu interessats

    .