Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en ACTIVITATS COMERCIALS (LOE) – CFPM CM10

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de matí de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de matí de dilluns a divendres entre 4 i 5 hores.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de tarda.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de matí tres dies a la setmana.
  • A l’empresa: 1.000 hores aprox. en horari de tarda.

Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

  ACCÉS: 

  Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
  Haver superat prova d’accés o el curs d’accés.

  APRENDRÀS A:

  Aquests estudis estan adreçats a la formació de professionals tècnics que puguin comercialitzar  productes i/o serveis que el mercat demana, en les millors condicions de qualitat, temps, lloc i preu, i també administrar i gestionar un petit establiment comercial, aplicant noves tècniques de logística, màrqueting i comerç electrònic.  

  MÒDULS:

  • M01 Dinamització del punt de venda

  Preparar l’exposició del producte i muntatge d’aparadors, promocionar punts de freds per incrementar el volum de vendes. Classificació de productes per organitzar els lineals.

  • M02 Gestió de compres

  Determinar les necessitats de compra d’un petit establiment, realitzant previsions de compres, utilitzant tècniques de selecció de proveïdors amb la utilització del terminal punt de venda.

  • M03 Gestió d’un petit comerç

  Muntar un petit establiment comercial analitzant les iniciatives emprenedores i complimentar la documentació necessària per a la seva constitució.

  • M04 Processos de venda

  Elaboració de la documentació mercantil de la compravenda. Calcular preus finals tenint en compte els costos i el marge comercial. Tècniques de vendes.

  • M05 Serveis d’atenció comercial

  Realitzar activitas d’atenció i informació al client, transmetent la imatge més adequada de l’empresa i utilitzant tècniques de comunicació

  • M06 Tècniques de magatzem

  Supervisar el producte rebut a fi de detectar possibles errades d’acord amb les condicions establertes a la comanda. Valorar el producte emmagatzemat i realitzar l’inventari.

  • M07 Venda tècnica

  Elaborar ofertes comercials de productes industrials i d’empreses de serveis. Activitats de venda de productes tecnològics i d’alta gama. Desenvolupar activitats de telemàrqueting.

  • M08 Anglès

  Vocabulari comercial bàsic per interpretar el missatge en converses orals, telefòniques i formalització de documents bàsics de compravenda.

  • M09 Aplicacions informàtiques per comerç

  Ús de software i hardware empleats habitualment en el comerç. Tècniques de disseny gràfic i de manipulació i presentació de textos. el full de càlcul, la base de dades. Internet i correu electrònic.

  • M10 Comerç electrònic

  Aplicar el pla de màrqueting digital de l’empresa. Vendes online. Manteniment de la pàgina web corporativa, botiga electrònica i catàleg online. Utilització d’entorns Web 2.0.

  • M11 Màrqueting en l’activitat comercial

  Analitzar el mercat i l’entorn, determinar el procés d’investigació comercial i definir les polítiques aplicades al producte o servei. Definir la política de comunicació.

  • M12 Síntesi d’activitats comercials
   Integrar el continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i relacionant-los en una activitat conjunta. 
  • M13 Formació i Orientació Laboral (FOL)

  Iniciar als alumnes en el món del treball per tal que quan tinguin accés a la seva primera feina, per a que siguin capaços d’identificar les situacions de risc que se’n poden derivar.

  • M14 Formació en Centres de Treball FCT

  Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la que es signa un conveni de col·laboració.

  SORTIDES PROFESSIONALS:

  • Venedor/a.
  • Representant comercial.
  • Promotor/a.
  • Televenedor/a.
  • Informació / atenció al client.
  • Venedor/a tècnic.
  • Comerciant de botiga.
  • Gerent d’un petit comerç.
  • Caixer/a.
  • Tècnic en gestió d’estocs i magatzem.
  • Cap de magatzem.
  • Tècnic en logística de magatzems.
  • Tècnic d’informació / atenció al client.
  • Administrador/a de continguts en línia.

  SORTIDES ACADÈMIQUES:

  • Podràs accedir a un Grau Superior directament.
  • Opcionalment, podràs realitzar la Prova d’Accés a Grau Superior per incrementar les opcions a accedir al grau superior desitjat.

   Activitats Comercials a Salesians Sant Vicenç dels Horts

  FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

  L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
  Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

  • Més hores en l’empresa.
  • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
  • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
  • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i treballadores i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

  I t’oferim:

  • Projecte de simulació d’un establiment. Pràctiques de les operacions administratives i comercials en una empresa simulada.
  • Taller de Comerç per fer pràctiques d’aparadorisme, TPV i treballs en equip i desdoblament. 
  • Botiga virtual.
  • Utilització de documents i materials reals.
  • Pràctiques simulades.
  • Visites tècniques a empreses del sector.
  • Treball per projectes.
  • Xerrades a càrrec de professionals del sector.

  Per a més informació

  Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

  Altres estudis d’FP del centre

  Estudis amb els quals esteu interessats

  .