Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL (LOE) – CFPS EEB0

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de tarda de dilluns a divendres de 15.00 a 21.30 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de tarda de dilluns a divendres entre 4 i 6 hores al dia.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de matí.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de tarda quatre dies a la setmana entre 2 i 4 hores al dia.
  • A l’empresa: 944 hores aprox. en horari de matí.

  ACCÉS: 

  • Títol de batxiller / FP2 / COU.
  • Haver-se graduat en un cicle formatiu de Grau Mitjà.

  Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

  APRENDRÀS A:

  Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

  MÒDULS:

  • M01 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

  Els alumnes aprendran automatismes elèctrics, electropneumàtics, pneumàtics i hidràulics aplicats al món industrial.

  • M02 Sistemes seqüencials programables

  Els alumnes aprendran automatismes elèctrics, electropneumàtics, pneumàtics i hidràulics aplicats al món industrial.

  • M03 Sistemes de mesura i regulació 

  S’estudia la medició, l’adquisició de dades, la regulació i el control dels processos industrials. Supervisió mitjançant SCADA, PID, i maquetes de regulació.

  • M04 Sistemes de potència

  Conèixer les eines i conceptes suficients per poder analitzar els diferents circuits elèctrics i electrònics.

  • M05 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial

  Permetrà a l’alumne treballar amb tota la documentació tècnica que es trobarà a l’empresa.

  • M06 Sistemes programables avançats

  Programació avançada amb autòmats Siemens (L060, S7-300, S7-1200 i S7-1500) i la cèl·lula flexible de FESTO.

  • M07 Robòtica industrial

  Programació de robots industrials ABB, Yaskawa i FANUC.

  • M08 Comunicacions industrials

  Conèixer els diferents sistemes de comunicació, tant a nivell de xarxes d’àrea local (LAN) com a nivell de xarxes d’àrea extensa (WAN). Fem comunicació amb PROFIDUS i MPI. s’estudia Visual Basic.

  • M09 Integració de sistemes d’automatització industrial

  Aquest mòdul permetrà a l’alumne conèixer els aspectes estratègics i tàctics en la integració de diferents sistemes automatitzats.

  • M10 Informàtica Industrial

  S’estudia l’estructura i el manteniment d’un sistema informàtic, s’aprendrà a programar en C i assemblador.

  • M11 Formació i orientació laboral 

  Aquest mòdul introdueix l’alumne en el món del treball. Currículums, entrevistes, contractes, nòmines,… A més a GS fem especial èmfasi a les prestacións de la seguretat social.

  • M12 Empresa i iniciativa emprenedora

  Dóna a conèixer els principals aspectes per a crear i gestionar la nostra empresa.

  • M13 Projecte d’automatizació i robòtica industrial

  L’alumne ralitzarà un projecte final de cicle.

  • M14 Formació en centres de treball

  PRÀCTIQUES EN EMPRESA. La realització d’aquest mòdul es desenvolupa en una empresa del sector.

  • M15 Anglès Tècnic

  Treballaràs la llengua anglesa aplicada a l’àmbit professional d’aquest cicle formatiu.

  SORTIDES PROFESSIONALS:

  • Cap d’equip de supervisió de muntatges de sistemes d’automatització industrial.
  • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
  • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
  • Cap d’equip en taller electromecànic.
  • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
  • Tècnic en posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
  • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
  • Projectista de sistemes de mesura i control de sistemes d’automatització industrial.
  • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
  • Programador-controlador de robots industrials.
  • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctrics.
  • Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

  SORTIDES ACADÈMIQUES:

  • Altres Cicles Superiors de famílies afins.

   Graus de la branca de Enginyeria i Arquitectura, i convalidacions de crèdits ECTS en:

   • Enginyeria biomèdica
   • Enginyeria de disseny industrial
   • Enginyeria de l’energia
   • Enginyeria de sistemes audiovisuals
   • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
   • Enginyeria d’organització industrial
   • Enginyeria elèctrica
   • Enginyeria electrònica industrial i automàtica
   • Enginyeria en tecnologies industrials
   • Enginyeria mecànica
   • Enginyeria mecatrònica
   • Enginyeria química
   • Enginyeria telemàtica

  Automatització i Robòtica Industrial a Salesians Sant Vicenç dels Horts

  FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

  L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
  Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

  • Més hores en l’empresa
  • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
  • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
  • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

  I t’oferim:

  Formació presencial i semipresencial

  • Pràctiques d’instal·lacions automatitzades reals.
  • Pràctiques amb equips i entrenadors.
  • Pràctiques simulades.
  • Utilització de documents i materials reals.
  • Visites tècniques a empreses del sector.
  • Dinàmiques de grup.
  • Taller elèctric, laboratori d’instrumentació i aula d’informàtica amb un ordinador per alumne.
  • Aula d’automatització amb Autòmats S7-300, cèl·lula flexible de FESTO i maquetes de regulació i control.
  • Equips i components elèctrics actuals.
  • Conveni amb CIRCUTOR, S.A. i SCHNEIDER ELECTRIC, empreses proveïdores tant de materials didàctics com d’equips i components elèctrics.
  • Alta inserció al món laboral a través de la nostra borsa de treball.

  Per a més informació

  Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

  Altres estudis d’FP del centre

  Estudis amb els quals esteu interessats

  .