Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL (LOE) – CFPS EEB0

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de tarda de dilluns a divendres de 15.00 a 21.30 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de tarda de dilluns a divendres entre 4 i 6 hores al dia.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de matí.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de tarda quatre dies a la setmana entre 2 i 4 hores al dia.
  • A l’empresa: 944 hores aprox. en horari de matí.

  ACCÉS: 

  • Títol de batxiller / FP2 / COU.
  • Haver-se graduat en un cicle formatiu de Grau Mitjà.

   Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

   APRENDRÀS A:

   Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

   MÒDULS:

   • M01 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
   • M02 Sistemes seqüencials programables
   • M03 Sistemes de mesura i regulació 
   • M04 Sistemes de potència
   • M05 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial
   • M06 Sistemes programables avançats
   • M07 Robòtica industrial
   • M08 Comunicacions industrials
   • M09 Integració de sistemes d’automatització industrial
   • M10 Informàtica Industrial
   • M11 Formació i orientació laboral
   • M12 Empresa i iniciativa emprenedora
   • M13 Projecte d’automatització i robòtica industrial
   • M14 Formació en centres de treball
   • M15 Anglès Tècnic

   SORTIDES PROFESSIONALS:

   • Cap d’equip de supervisió de muntatges de sistemes d’automatització industrial.
   • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
   • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
   • Cap d’equip en taller electromecànic.
   • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
   • Tècnic en posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
   • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
   • Projectista de sistemes de mesura i control de sistemes d’automatització industrial.
   • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
   • Programador-controlador de robots industrials.
   • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctrics.
   • Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

   SORTIDES ACADÈMIQUES:

   • Altres Cicles Superiors de famílies afins.Graus de la branca de Enginyeria i Arquitectura, i convalidacions de crèdits ECTS en:
   • Enginyeria biomèdica
   • Enginyeria de disseny industrial
   • Enginyeria de l’energia
   • Enginyeria de sistemes audiovisuals
   • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
   • Enginyeria d’organització industrial
   • Enginyeria elèctrica
   • Enginyeria electrònica industrial i automàtica
   • Enginyeria en tecnologies industrials
   • Enginyeria mecànica
   • Enginyeria mecatrònica
   • Enginyeria química
   • Enginyeria telemàtica

   Automatització i Robòtica Industrial a Salesians Sant Vicenç dels Horts

   FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

   L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
   Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

   • Més hores en l’empresa
   • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
   • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
   • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.
    • Formació presencial i semipresencial
    • Pràctiques d’instal·lacions automatitzades reals.
    • Pràctiques amb equips i entrenadors.
    • Pràctiques simulades.
    • Utilització de documents i materials reals.
    • Visites tècniques a empreses del sector.
    • possibilitat de realitzar pràctiques a l’estranger gràcies a beques Erasmus+

    • Taller elèctric, laboratori d’instrumentació i aula d’informàtica amb un ordinador per alumne.
    • Aula d’automatització amb Autòmats S7-300, cèl·lula flexible de FESTO i maquetes de regulació i control.
    • Equips i components elèctrics actuals.
    • Conveni amb CIRCUTOR, S.A. i SCHNEIDER ELECTRIC, empreses proveïdores tant de materials didàctics com d’equips i components elèctrics.
    • Jornades tecnològiques i professionals, amb seminaris tècnics i socials, visites tècniques a empreses del sector.
    • Participació activitats
    • Acompanyament tutorial i professional
    • Acords amb empreses del sector per garantir l’oferta de pràctiques i disposar de les últimes tecnologies en productes
    • Borsa de treball

    Per a més informació

    Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

    Altres estudis d’FP del centre

    Estudis amb els quals esteu interessats

    .