Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) – CFPS AGB0

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de tarda de dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de tarda de dilluns a divendres entre 3 i 5 hores.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 416 hores aprox. en horari de matí.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de tarda quatre dies a la setmana entre 3 i 4 hores al dia.
  • A l’empresa: 904 hores aprox. en horari de matí.

  ACCÉS: 

  Títol de Batxillerat / FP2.
  Haver-se graduat en un cicle formatiu de Grau Mitjà.
  Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

  APRENDRÀS A:

  Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

  MÒDULS:

  • M01 Comunicació i atenció al client (Mòdul DUAL)
   M02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial (Mòdul DUAL)
  • M03 Procés integral de l’activitat comercial (Mòdul DUAL)
  • M04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa
  • M05 Ofimàtica i procés de la informació
  • M06 Anglès
  • M07 Gestió de recursos humans
  • M08 Gestió financera
  • M09 Comptabilitat i fiscalitat
  • M10 Gestió logística i comercial
  • M11 Simulació empresarial
  • M12 Formació i orientació laboral
  • M13 Projecte d’administració i finances
  • M14 Formació en centres de treball
  • M15 Mòdul Dual

  SORTIDES PROFESSIONALS:

  • ​Bancs privats i públics. Caixes d’estalvi
  • Corporacions i institucions de crèdit financer.
  • Assegurances.
  • Altres serveis financers prestats a les empreses.
  • Activitats d’informació sobre solvència de persones i empreses.
  • Gestió de cobraments.
  • Assessoria jurídica i fiscal.Assesorament i informació de l’organització de l’empresa.
  • Servei d’auditoria comptable, econòmica i financera.

  SORTIDES ACADÈMIQUES:

  • Altres Cicles Superiors de famílies afins.
  • Graus de la branca de Ciències Socials i Polítiques, i  convalidacions de crèdits ECTS en:

  -Administració i Direcció d’empreses

  -Ciències empresarials

  -Compatibilitat i Finances

  -Dret

  -Economia

  -Informació i Documentació

  -Màrqueting i investigació de mercats

  -Relacions laborals

  -Turisme

  Administració i Finances a Salesians Sant Vicenç dels Horts

  FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

  L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
  Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

  • Més hores en l’empresa
  • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
  • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
  • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

   Formació presencial i semipresencial.

   • SIMULACIÓ D’EMPRESES, projecte EMPRESAULA. Pràctiques de les operacions administratives, comercials i comptables en una empresa simulada.
   • Utilització de documents i materials reals.
   • Visites tècniques a empreses del sector.
   • Projecte empresarial com activitat final de cicle.
   • Seminaris tècnics i socials
   • possibilitat de realitzar pràctiques a l’estranger gràcies a beques Erasmus+

   • Un ordinador per alumne/a.
   • Utilització de darreres versions de programes informàtics. (Windows, Office).
   • Conveni amb A3 Wolters Kluwer Grup, empresa proveïdora de les aplicacions informàtiques administratives A3 (A3ERP, A3CON, A3NOM.
   • Alta inserció laboral a través del nostre departament Escola Empresa.
   • Enfocament dels crèdits des d’un punt de vista pràctic.
   • Seguiment tutorial individualitzat.
   • Jornades tecnològiques i professionals, amb seminaris tècnics i socials, visites tècniques a empreses del sector.
   • Participació en concursos.
   • Acompanyament personal i professional
   • Borsa de treball

   Per a més informació

   Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

   Altres estudis d’FP del centre

   Estudis amb els quals esteu interessats

   .