Formació Professional

Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior

Què volem?

Proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les habilitats que els permeti desenvolupar activitats professionals i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

I per dur a terme aquest objectiu, a Salesians tenim un perfil ideal d’alumnat que volem fer realitat amb cadascun dels nois i noies que estudien a la nostra escola. Posem tots els esforços i mitjans per ajudar-te i acompanyar-te a ser una persona…

Oferta formativa

Tots els cicles formatius s’ofereixen en modalitat DUAL

 

El model de formació professional dual estableix que, mitjançant un acord de col·laboració, un estudiant s’integri en una empresa com a treballador i que aquesta estada suposi una part important de la seva formació.

Per això, l’FP dual implica un tipus de relació més estreta entre les empreses i els centres de formació professional. Aquesta relació esconcreta en:

 • Un procés de selecció dels alumnes per part de l’escola i de l’empresa.
 • Una relació contractual remunerada empresa-alumne.
 • Un seguiment i avaluació de l’alumne per part del tutor dual de l’empresa i pel tutor dual de l’escola.

D’aquesta manera l’empresa obre un procés de selecció per a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

Què més t’oferim?

Erasmus+ (mobilitats)

 • Pràctiques a l’estranger
 • Formació a l’estranger, tant per a alumnat com per a professors

Departament Escola-Empresa

 • FP dual*
 • Convenis amb empreses de l’entorn
 • Col·laboracions per a l’adquisició de materials reals per a pràctiques
 • Formació a mida
 • Borsa de treball

Programa InnovaFP i d’EMPRENEDORIA

 • Desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement que incentivin la millora de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius, que augmentin els vincles ESCOLA-EMPRESA, i contribueixin a la millora de la competitivitat de les organitzacions participants, i a l’actualització dels coneixements del professorat.
 • Convenis de col·laboració per a la realització de projectes professionals reals.

Com ho fem?

 • En unes instal·lacions àmplies i ben equipades.
 • Atenció a la diversitat i suport a les necessitats de l’alumnat.
 • Acció tutorial i pastoral compartida.
 • El diàleg i la mediació com a eines de resolució de conflictes.
 • Acompanyament personal de l’alumnat i tutories grupals setmanals.
 • Orientació personalitzada per a la inserció laboral.
 • Amb un accent posat en els processos formatius individualitzats orientats al desenvolupament integral de l’alumnat.
 • Treball per projectes i aprenentatge basat en problemes (ABP).
 • Foment del treball en equip.
 • Pràctiques en empreses (FCT).
 • Amb una visió positiva del treball com a estratègia de realització personal.
 • Amb una acció educativa orientada al desenvolupament

I després?

El límit el poses tu