23 d'Abril de 2020

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Presentació FP – Jornada de Portes Obertes Virtual

OFERTA EDUCATIVA A FP


previous arrow
next arrow
Slider

Salesians Sant Vicenç dels Horts és un centre de titularitat privada CONCERTAT pel Sistema Públic d’Educació de Catalunya a través del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant aquest concert, la Generalitat de Catalunya aporta un mòdul econòmic que NO COBREIX la totalitat de les despeses necessàries per al sosteniment econòmic de l’escola.

Són necessàries, doncs, les aportacions econòmiques de les famílies per sostenir l’equilibri financer de l’escola i que aquesta estigui a l’avantguarda de la transformació educativa i doni uns serveis de qualitat al seu alumnat.

Alhora cal indicar que l’escola és una entitat sense ànim de lucre que no busca el benefici econòmic i que reverteix tots els diners en inversions per a la pròpia escola.

La nostra Missió com a escola Salesiana és ser escola popular i oberta a l’entorn, i per tant accessible a tothom. Oferim per tant serveis de Tramitació de Beques Oficials, i Sol·licitud de Beques a la Titularitat, per a poder acollir a famílies amb vulnerabilitat econòmica.

Les aportacions per al proper curs 2020-2021 encara no estan aprovades pel Consell Escolar, però no diferiran gaire de les quotes d’aquest curs que podeu veure a continuació:

Load More

Preguntes Freqüents (FAQ’s)

Una de les Unitats Formatives obligatòries en tots els cicles formatius són les Pràctiques en Empresa, conegudes coma a Formació en Centres de Treball (FCT).

Com a norma general es fan a partir del tercer trimestre del primer curs, o bé durant el segon curs. Per començar a fer les pràctiques en empresa cal que la junta d’avaluació validi la idoneïtat de l’estada a l’empresa de l’alumnat.

Sí. A l’escola oferim el PFI d’Auxiliar de fabricació mecànica instal·lacions electrotècniques (FM03).

El PFI és un curs adreçat a alumnes que no tenen el títol d’ESO.

Està orientat a dotar l’alumne de nocions bàsiques de l’especialitat de fabricació mecànica i l’electricitat, i a completar la formació en mòduls generals. 

Es desenvolupa durant un curs acadèmic.

La superació del curs faculta a l’alumnat a poder accedir a un cicle de grau mitjà mitjançant la realització d’una prova d’accés.

+info:

L’alumnat pot realitzar les pràctiques en empresa o l’estada DUAL a qualsevol empresa o entitat que ho vulgui. L’escola, a través del Departament d’Escola Empresa té molts contactes amb empreses per a realitzar aquest període de pràctiques. Aquí podeu veure un llistat amb les que treballem actualment:

En els cicles formatius d’Activitats Comercials i Gestió Administrativa és obligatori que l’alumnat porti un portàtil per treballar (s’especifiquen característiques tècniques en el llistat de material de cada especialitat).

En la resta de cicles el portàtil és totalment opcional. Pel que fa als mòbils, es poden fer servir a l’aula sempre que el professorat ho consideri necessari i en relació a la tasca a realitzar.

En els cicles de grau mitjà es fan sortides tutorials i de cohesió de grup. I en tots els cursos es fan xerrades i visites tècniques a empreses del sector, intentant concentrar-les en les anomenades Jornades Professionals i Tecnològiques#JornadesProfTec

El seguiment tutorial és un punt fort del nostre centre a totes les etapes. L’acompanyament personal i acadèmic en etapes de postobligatòria, que són curtes i intenses, es fa imprescindible tant a Batxillerat com a FP.

Es treballen diversos eixos de tutoria com la cohesió de grup, estratègies d’aprenentatge, salut, afectivitat i sexualitat, valors socials i entre ells i amb especial dedicació, l’orientació a estudis posteriors.

A 1r de Batxillerat s’ofereix l’optativa English Advanced per preparar el First. Són 4 hores més d’aprenentatge de la llengua anglesa a part de la matèria comuna. També s’ofereix l’optativa de Francès a 1r i la possibilitat, sempre que sigui recomanable, de presentar-se a la prova de nivell DELF B1 per certificar el nivell de francès.

L’auxiliar de conversa fa suport a l’ESO, Batxillerat i FP. Treballa especialment l’expressió oral i escrita en grups reduïts. Ajuda a preparar les proves oficials de Cambridge (KET, PET) que es fan a l’escola. 

A la Formació Professional a part de l’anglès curricular, es treballa amb documentació tècnica i programari en anglès en alguns mòduls i unitats formatives, en altres es realitzen activitats puntuals també en anglès.

Per mitjà del Consell de Participació de Postobligatòria de l’escola. Es tracta d’un consell format per delegats i delegades de tots els cursos de postobligatòria que es reuneixen un cop al més amb Caps d’estudis i coordinació de l’etapa per discutir temes de normativa de centre, disciplina i es fan propostes per millorar el funcionament del centre.

Si es finalitza el PFI amb una nota superior a 8, es pot demanar l’exempció de la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i disposar aleshores de la condició per accedir directament a un cicle formatiu de grau mitjà.

Sí. L’escola disposa d’una Borsa de Treball que està disponible per a tots els alumnes i exalumnes de l’escola i per a les empreses amb les quals col·labora.

. Els alumnes d’Activitats Comercials i de Gestió Administrativa disposen de taquilles per guardar i carregar els seus portàtils. En la resta de cicles industrials els alumnes disposen de taquilles per guardar els Equips de Protecció Individual (EPIs) i material propi de l’especialitat d’ús a classe i els tallers.

Aconseguir el títol auxiliar d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, capacita a l’alumne per a poder-lo obtenir, però cal que l’interessat vagi  Gremi d’Instal·ladors o al Departament d’Indústria per a fer la gestió i els tràmits administratius necessaris. 

Sí, els alumnes que fan l’estada DUAL a l’empresa cobren cada mes, com a mínim els han de pagar l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) hora, que actualment està en 3,37 €/hora.

Sí, tots els alumnes DUALS cotitzen a la Seguretat Social, tot i que ho fan de maneres diferents en funció de si ho fan en format de beca salari o en format de contracte laboral.

Sí, els alumnes han de fer 180 hores en un taller que busca l’escola (taller mecànic, de soldadura o elèctric)

Sí, es pot fer una matrícula parcial d’un Mòdul Formatiu sempre i quan, es faci després del termini de matrícula ordinària d’aquells que es matriculen de tot el curs, i llavors quedin places lliures.

L’escola disposa d’un servei de bar menjador a disposició de tot l’alumnat gestionat per l’empresa Paladarines.

Els alumnes es poden quedar esporàdicament un dia fent reserva del menú el mateix dia abans de les 11.00 hores, o apuntar-se uns dies concrets de la setmana o durant un període de temps. El preu del menú variarà depenent del servei escollit. 

Tots els cicles de Grau Mitjà tenen hores d’un mòdul formatiu d’anglès tècnic que és específic per a cada especialitat.

A Grau Superior el cicle d’Administració i Finances també té hores d’un mòdul formatiu d’anglès tècnic.

A banda s’ofereix la possibilitat de treballar classes de conversa en anglès amb professorat nadiu amb un auxiliar de conversa.

Tots els cicles formatius de l’escola (grau mitjà i grau superior) s’ofereixen amb la possibilitat de cursar-los en modalitat DUAL en una empresa. Tot i així, per ser seleccionat com a alumnat DUAL, a final de primer curs s’han de complir uns requisits que determinen les juntes d’avaluació i, per altra banda, les empreses també fan el seu procés de selecció.

Per mitjà dels Plans de Treball es dona resposta a aquestes dificultats. En el cas de l’FP es fan adaptacions metodològiques (flexibilitat del temps, forma i manera de presentar les tasques, ús de l’ordinador…) on no es modifiquen els elements bàsics del currículum (objectius, continguts i criteris d’avaluació), i tot això fa possible que l’alumne pugui titular-se.

Sí. Tot i l’edat dels alumnes i el seu desenvolupament autònom, la família és important en la seva orientació.

Com a mínim es fa una trobada al curs per família. Les pot convocar el tutor/a o demanar-la la família. 

Altres vies de comunicació són el correu electrònic o trucada telefònica per  resoldre també dubtes o parlar d’alguna qüestió concreta. També la plataforma educativa Esemtia és una via de comunicació amb les famílies.

Al Batxillerat els dijous a la tarda, s’ofereix un espai per al voluntariat per aquells alumnes que desitgin oferir part del seu temps lliure a aquest tipus d’activitats. Hi ha tres línies de treball:

  • Compromís social, amb sessions de 2 hores mensuals.
  • Promoció del voluntariat, acompanyant a la realització d’un servei comunitari setmanal o concentrat en període de vacances.
  • Aprofundiment en la fe, mitjançant els grups de pastoral d’una hora mensual.

A Formació Professional es treballa el voluntariat dins de les activitats Tutorials de cada cicle formatiu, englobades en el Pla d’Acció Tutorial i es fan propostes concretes en funció de l’especialitat. Alguns exemples:

  • Botiga solidària en col·laboració amb els Tallers Iris
  • Recaptació de fons per a ONG’s com Open Arms
  • Apadrinament d’unes joguines de Reis per a l’Escola Iris i posterior adaptació d’aquestes joguines en un projecte d’innovació.
  • School Dakar / UniRaid
  • etc.

Sí. La feina que es fa als cicles formatius és principalment pràctica, i es realitza als tallers i aules informàtiques segons l’especialitat. A tots els cursos i especialitats es fan projectes en grup, normalment ABPs, treballs per reptes, d’un sol mòdul formatiu o que agrupen diversos mòduls formatius. També hi ha els mòduls de síntesis, o de projecte, o el mòdul Dual, que integra treballs més interdisciplinars.

L’escola té assignades mobilitats ERASMUS PLUS tant per a Grau Mitjà com per a Grau Superior. A més, l’escola col·labora amb cambres de comerç alemanyes i cada curs algun alumne/a que ja hagi titulat té la possibilitat de fer el mateix cicle a una empresa a Alemanya.

No. En algun mòdul professional poden haver-hi hores de semipresencialitat, però no es pot fer completament el cicle en format online o semipresencial.

El 8 de maig s’ha de fer pública l’oferta de places de tots els cicles formatius a tots els centres de Formació Professional (si no canvia per l’estat d’alarma).

Les places ofertades seran de 30 places per cicle formatiu a cada cicle pel primer curs, menys les places dels alumnes repetidors, i amb una reserva de dos places per alumnes amb Necessitats Educatives Especials.

Tots els cicles formatius que s’imparteixen a Salesians Sant Vicenç estan concertats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. No hi ha matrícula prèvia, és a dir, que els alumnes que ja estan matriculats a l’escola fent algun ensenyament aquest curs, no tenen prioritat davant la resta de preinscripcions per al curs següent.

El primer rebut es paga quan comença el curs al setembre, i aquest darrer curs 2019-2020 el cost mensual ha estat de 126,50 € per 9 mensualitats per a GM i de 142,50 € per a GS.

En principi el PFI que realitza l’escola està subvencionat pel Departament  d’Educació i per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L’escola demana cada curs la subvenció del curs però malauradament fins al desembre no és segura la seva aprovació. D’entrada doncs es comença pagant 126,50€ mensuals (mensualitat del curs 2019-2020) i si s’aprova la subvenció es retornen tots els diners aportats.

L’horari del PFI és de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30. De setembre fins a abril.

A mitjans de maig i juny els alumnes comencen un període de pràctiques en empresa i només venen a l’escola un dia a la setmana pel matí.

L’horari marc és de 8h a 14.30h, encara que no tots els dies la càrrega horària és de 6 hores de classe. Depèn de l’especialitat i el curs. Generalment es fan més hores de classe a primer curs que a segon.

L’horari marc és de 15h a 21.30h, encara que no tots els dies la càrrega horària és de 6 hores de classe. Depèn de la especialitat i el curs. Generalment es fan més hores de classe a primer curs que a segon.

A les etapes de postobligatòria de Salesians Sant Vicenç, l’acció pastoral de l’escola és la d’anunciar i proposar, des de la llibertat, l’estil de vida de Jesús com a model de creixement i construcció personal. I això ho fem:

  • Des d’una línia curricular, és a dir, sobretot, en el treball coordinat amb els eixos tutorials d’educació emocional, d’afectivitat i sexualitat, autoconeixement, justícia i solidaritat i obertura a la transcendència I també un treball més filosòfic des d’algunes matèries.
  • Des d’una línia extracurricular, els dijous a la tarda per a qui vulgui, i de forma voluntària, en tres línies de treball: el compromís social, la promoció del voluntariat i l’aprofundiment en la fe amb els grups de pastoral d’una hora mensual.

A causa de la situació d’emergència sanitària produïda pel COVID19, aquest curs encara no se sap quan i com es faran les preinscripcions per al proper curs.

Esperem informació del Departament d’educació, de moment es pot consultar en la nostra pàgina web qualsevol modificació de les dates i es farà de manera telemàtica mitjançant l’aplicatiu de la Generalitat de Catalunya “GENCAT”.

El seguiment de l’assistència es realitza hora a hora per a cada matèria/mòdul mitjançant la plataforma de gestió educativa ESEMTIA que envia un missatge automàtic a les famílies en cas de falta d’assistència.

Des de qualsevol grau mitjà es pot accedir a qualsevol grau superior directament, sempre que hi hagin places. Cal tenir en compte que de les 30 places que s’ofereixen en un cicle de grau superior, n’hi ha unes reservades per a repetidors de curs, unes altres per als alumnes que venen de Batxillerat, i unes altres per a alumnes que venen de les proves d’accés i els cursos pont.

Hi ha prioritats en funció de la via d’accés.

. L’alumnat pot canviar-se a un cicle formatiu de grau mitjà sense haver d’esperar a finalitzar el curs sempre que hi hagi places disponibles als cicles que vol fer i dins d’un termini establert de temps, a fi de garantir l’èxit en l’adaptació als nous estudis.

Load More