Informació dels estudis

TITULACIÓ:  

Tècnic en INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES (LOE) – CFPM EE10

 

DURADA I HORARI: 

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars.

Primer curs:

 • FP no dual: horari de matí de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores.
 • FP dual: Inici de la Formació en Centre de Treball (FCT) a partir del 3r trimestre.

Segon curs:

 • FP no dual:
  • A l’escola: horari de matí de dilluns a divendres entre 4 i 5 hores al dia.
  • Formació en Centre de Treball (FCT): 380 hores aprox. en horari de tarda.
 • FP dual:
  • A l’escola: horari de matí tres hores al dia.
  • A l’empresa: 980 hores aprox. en horari de tarda.

  ACCÉS: 

  Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
  Haver superat prova d’accés.

  APRENDRÀS A:

  Aquests estudis estan adreçats a la formació de professionals tècnics en instal·lacions elèctriques tant industrials com d’edificis i habitatges. Aprendràs a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

  MÒDULS:

  • M01 Automatismes Industrials
  • M02 Instal·lacions Elèctriques Interiors
  • M03 Instal·lacions de Distribució
  • M04 Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis
  • M05 Instal·lacions Domòtiques
  • M06 Instal·lacions Solars Fotovoltaiques
  • M07 Màquines Elèctriques
  • M08 Electrònica
  • M09 Electrotècnia
  • M10 Formació i Orientació Laboral
  • M11 Empresa i Iniciativa
  • M12 Anglès Tècnic
  • M13 Síntesi
  • M14 Formació en Centres de Treball

  SORTIDES PROFESSIONALS:

  • Instal·lador – mantenidor electricista.
  • Electricista de construcció.
  • Electricista industrial.
  • Electricista de manteniment
  • Instal·lador – mantenidor de sistemes domòtics.
  • Instal·lador – mantenidor d’antenes.
  • Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
  • Instal·lador – mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
  • Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

   

  SORTIDES ACADÈMIQUES:

  • Podràs accedir a un Grau Superior directament.
  • Opcionalment, podràs realitzar la Prova d’Accés a Grau Superior per incrementar les opcions a accedir al grau superior desitjat.

  Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a Salesians Sant Vicenç dels Horts

  FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?  

  L’FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
  Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l’FP Dual implica relacions laborals més estretes:

  • Més hores en l’empresa
  • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
  • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
  • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

   I t’oferim:

   • Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)
   • Pràctiques amb equips i entrenadors
   • Pràctiques simulades.
   • Utilització de documents i materials reals.
   • possibilitat de realitzar pràctiques a l’estranger gràcies a beques Erasmus+

   Instal·lacions 

   • Pis pilot on fer pràctiques en un context més pròxim al real possible.
   • Taller elèctric, laboratori d’instrumentació i aula d’informàtica amb un ordinador per alumne.
   • Equips i components elèctrics actuals.
   • Conveni amb CIRCUTOR, S.A. i SCHNEIDER ELECTRIC, empreses proveïdores tant de materials didàctics com d’equips i components elèctrics.
   • El cicle està acreditat per a l’obtenció directa del Carnet d’instal·lador (CQIBT – Certificat de qualificació individual en baixa tensió), categoria bàsica.

   i també:

   • Jornades tecnològiques i professionals, amb seminaris tècnics i socials, visites tècniques a empreses del sector.
   • Dinàmiques de grup.
   • Acompanyament tutorial i professional
   • Borsa de treball

   Per a més informació

   Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes Posa’t en contacte amb la secretaria del centre:

   Altres estudis d’FP del centre

   Estudis amb els quals esteu interessats

   .