23 d'Abril de 2020

Batxillerat

Presentació del Batxillerat – Jornada de Portes Obertes Virtual


Matèries de 1r de batxillerat

clica per ampliar

Matèries de 2n de batxillerat

clica per ampliar


previous arrow
next arrow
Slider

Salesians Sant Vicenç dels Horts és un centre de titularitat privada CONCERTAT pel Sistema Públic d’Educació de Catalunya a través del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant aquest concert, la Generalitat de Catalunya aporta un mòdul econòmic que NO COBREIX la totalitat de les despeses necessàries per al sosteniment econòmic de l’escola.

Són necessàries, doncs, les aportacions econòmiques de les famílies per sostenir l’equilibri financer de l’escola i que aquesta estigui a l’avantguarda de la transformació educativa i doni uns serveis de qualitat al seu alumnat.

Alhora cal indicar que l’escola és una entitat sense ànim de lucre que no busca el benefici econòmic i que reverteix tots els diners en inversions per a la pròpia escola.

La nostra Missió com a escola Salesiana és ser escola popular i oberta a l’entorn, i per tant accessible a tothom. Oferim per tant serveis de Tramitació de Beques Oficials, i Sol·licitud de Beques a la Titularitat, per a poder acollir a famílies amb vulnerabilitat econòmica.

Les aportacions per al proper curs 2020-2021 encara no estan aprovades pel Consell Escolar, però no diferiran gaire de les quotes d’aquest curs que podeu veure a continuació:

Load More

Preguntes Freqüents (FAQ’s)

Sí, es pot utilitzar sempre que el professor/a ho consideri necessari i sigui en relació a la tasca a realitzar.

A Batxillerat es fan:

 • Sortides tutorials i pastorals a tots dos cursos.
 • Sortides específiques de modalitat.
 • Sortides culturals sobre el contingut de les matèries comunes, com per exemple, Història.
 • També a 1r curs de Batxillerat es fa un viatge cultural a França.

El seguiment tutorial és un punt fort del nostre centre a totes les etapes. L’acompanyament personal i acadèmic en etapes de postobligatòria, que són curtes i intenses, es fa imprescindible tant a Batxillerat com a FP.

Es treballen diversos eixos de tutoria com la cohesió de grup, estratègies d’aprenentatge, salut, afectivitat i sexualitat, valors socials i entre ells i amb especial dedicació, l’orientació a estudis posteriors.

A 1r de Batxillerat s’ofereix l’optativa English Advanced per preparar el First. Són 4 hores més d’aprenentatge de la llengua anglesa a part de la matèria comuna. També s’ofereix l’optativa de Francès a 1r i la possibilitat, sempre que sigui recomanable, de presentar-se a la prova de nivell DELF B1 per certificar el nivell de francès.

L’auxiliar de conversa fa suport a l’ESO, Batxillerat i FP. Treballa especialment l’expressió oral i escrita en grups reduïts. Ajuda a preparar les proves oficials de Cambridge (KET, PET) que es fan a l’escola. 

A la Formació Professional a part de l’anglès curricular, es treballa amb documentació tècnica i programari en anglès en alguns mòduls i unitats formatives, en altres es realitzen activitats puntuals també en anglès.

Per mitjà del Consell de Participació de Postobligatòria de l’escola. Es tracta d’un consell format per delegats i delegades de tots els cursos de postobligatòria que es reuneixen un cop al més amb Caps d’estudis i coordinació de l’etapa per discutir temes de normativa de centre, disciplina i es fan propostes per millorar el funcionament del centre.

El Treball de Recerca és una matèria més a Batxillerat i suposa l’estudi aprofundit d’un tema escollit per l’alumnat. Intenta respondre a l’orientació futura dels alumnes o bé a l’aprofundiment dels seus valors o interessos personals.

Es comença a 1r de batxillerat en el segon trimestre de curs i es lliura i presenta a 2n de batxillerat abans de les vacances de Nadal.

En cas de no aprovar el TR en primera convocatòria hi ha possibilitat d’una segona convocatòria. 

El treball de recerca suposa un 10% de la nota de Batxillerat.

Sí, el Batxillerat a Salesians Sant Vicenç està concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest darrer curs 2019-2020 el cost mensual ha estat de 126,50 € per 9 mensualitats.

Sí, hi ha la possibilitat. Es un servei de lloguer de taquilles per un import fix per curs. La demanda es fa les primeres setmanes de curs.

Els resultats dels darrers 10 cursos ens diuen que sí amb un 100% d’aprovats de l’alumnat presentat a les PAU (selectivitat).

D’altra banda, i és també molt important, els resultats de les notes mitjanes del Batxillerat i de les PAU són molt similars, la qual cosa indica que els resultats obtinguts al llarg dels dos cursos de batxillerat són molt realistes i que l’aprenentatge fet permet preparar-se per assolir amb èxit les proves i els estudis universitaris.

L’escola disposa d’un servei de bar menjador a disposició de tot l’alumnat gestionat per l’empresa Paladarines.

Els alumnes es poden quedar esporàdicament un dia fent reserva del menú el mateix dia abans de les 11.00 hores, o apuntar-se uns dies concrets de la setmana o durant un període de temps. El preu del menú variarà depenent del servei escollit. 

A través dels Plans Individualitzats (PI) es dóna resposta a aquestes dificultats, intentant compensar el sobreesforç que suposen aquest tipus de trastorns a l’hora d’afrontar uns estudis com els de Batxillerat.

Com? Se segueixen les consignes que posteriorment es trobaran a les PAU (flexibilitzacions dels temps, avaluació de l’ortografia, etc.). En cap cas es pot modificar el currículum.

Sí. Tot i l’edat dels alumnes i el seu desenvolupament autònom, la família és important en la seva orientació.

Com a mínim es fa una trobada al curs per família. Les pot convocar el tutor/a o demanar-la la família. 

Altres vies de comunicació són el correu electrònic o trucada telefònica per  resoldre també dubtes o parlar d’alguna qüestió concreta. També la plataforma educativa Esemtia és una via de comunicació amb les famílies.

Al Batxillerat els dijous a la tarda, s’ofereix un espai per al voluntariat per aquells alumnes que desitgin oferir part del seu temps lliure a aquest tipus d’activitats. Hi ha tres línies de treball:

 • Compromís social, amb sessions de 2 hores mensuals.
 • Promoció del voluntariat, acompanyant a la realització d’un servei comunitari setmanal o concentrat en període de vacances.
 • Aprofundiment en la fe, mitjançant els grups de pastoral d’una hora mensual.

A Formació Professional es treballa el voluntariat dins de les activitats Tutorials de cada cicle formatiu, englobades en el Pla d’Acció Tutorial i es fan propostes concretes en funció de l’especialitat. Alguns exemples:

 • Botiga solidària en col·laboració amb els Tallers Iris
 • Recaptació de fons per a ONG’s com Open Arms
 • Apadrinament d’unes joguines de Reis per a l’Escola Iris i posterior adaptació d’aquestes joguines en un projecte d’innovació.
 • School Dakar / UniRaid
 • etc.

A Batxillerat es fan treballs en grup quan el contingut a treballar és més pràctic o competencial.

El 7 de maig s’ha de fer pública l’oferta oficial de places a tots els centres de Batxillerat (si no canvia per l’estat d’alarma).

El centre ofereix 75 places de Batxillerat de les que cal restar els alumnes que han fet ESO a la nostre escola que tenen prioritat i els repetidors de curs.

A l’escola oferim dues línies de Batxillerat, dos primers i dos segons. La ràtio de places al Batxillerat concertat és de 35 alumnes per classe com a màxim

Si un alumne/a de Batxillerat vol cursar una matèria optativa que no oferim al centre s’ha de matricular d’aquesta matèria a l’Institut Obert de Catalunya, IOC.

Tota la gestió d’ensenyament aprenentatge de la matèria i del seu seguiment no es fa aleshores des dels Salesians Sant Vicenç, pel que des d’un punt de vista tutorial no ho recomanem.

L’horari del Batxillerat és de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30. Alguns dijous a la tarda es realitzen seminaris de Treball de Recerca (TR) i opcionalent trobades d’alumnes interessats/des en fer tasques de voluntariat social.

A les etapes de postobligatòria de Salesians Sant Vicenç, l’acció pastoral de l’escola és la d’anunciar i proposar, des de la llibertat, l’estil de vida de Jesús com a model de creixement i construcció personal. I això ho fem:

 • Des d’una línia curricular, és a dir, sobretot, en el treball coordinat amb els eixos tutorials d’educació emocional, d’afectivitat i sexualitat, autoconeixement, justícia i solidaritat i obertura a la transcendència I també un treball més filosòfic des d’algunes matèries.
 • Des d’una línia extracurricular, els dijous a la tarda per a qui vulgui, i de forma voluntària, en tres línies de treball: el compromís social, la promoció del voluntariat i l’aprofundiment en la fe amb els grups de pastoral d’una hora mensual.

Al Batxillerat s’ofereixen les següents matèries optatives:

 • CIENTÍFIC: Física, Francès, English Advanced, Literatura catalana
 • TECNOLÒGIC: Química, Dibuix tècnic
 • SOCIAL: Física, Francès, English Advanced, Literatura catalana
 • HUMANÍSTIC: Física, Francès, English Advanced, Literatura catalana

A causa de la situació d’emergència sanitària produïda pel COVID19, aquest curs encara no se sap quan i com es faran les preinscripcions per al proper curs.

Esperem informació del Departament d’educació, de moment es pot consultar en la nostra pàgina web qualsevol modificació de les dates i es farà de manera telemàtica mitjançant l’aplicatiu de la Generalitat de Catalunya “GENCAT”.

L’escola ofereix els itineraris de Batxillerat CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, HUMANÍSTIC i SOCIAL

. Pot sol·licitar a la Direcció del centre el canvi de modalitat dins del termini establert.

 • L’alumnat de 1r pot passar a 2n amb un màxim de dues matèries suspeses
 • Amb 5 matèries suspeses o més ha de fer la repetició total de 1r.
 • La repetició de 1r pot ser parcial (amb 3 o 4 matèries suspeses), tot i que aquesta opció la desaconsellem ja que dificulta els estudis de 2n curs després.

El seguiment de l’assistència es realitza hora a hora per a cada matèria/mòdul mitjançant la plataforma de gestió educativa ESEMTIA que envia un missatge automàtic a les famílies en cas de falta d’assistència.

A l’escola oferim la possibilitat que els alumnes de Batxillerat realitzin l’Estada en Empresa.

Els alumnes fan la petició als seus tutors/es durant el primer trimestre de primer curs. Els tutors faciliten la documentació necessària per fer la petició. A la junta de la segona avaluació, l’equip valora la demanda i decideix si l’alumne compleix els requisits per poder fer l’estada a l’empresa: que l’alumne/a tingui totes les matèries aprovades, que sigui responsable, autònom/a…

És aleshores quan es fa la demanda al departament Escola-Empresa de l’escola que ajudarà en la recerca d’empresa.

. L’alumnat pot canviar-se a un cicle formatiu de grau mitjà sense haver d’esperar a finalitzar el curs sempre que hi hagi places disponibles als cicles que vol fer i dins d’un termini establert de temps, a fi de garantir l’èxit en l’adaptació als nous estudis.

Load More