FEAC 2 – “Troba’t amb l’escola”: què hi ha darrera el nom Salesians Sant Vicenç dels Horts?

Coneixeu la nostra escola? Segur que les dades bàsiques sí: sabeu on és, quines són les seves instal·lacions. Fins i tot ja hauràs parlat amb el tutor/a del teu fill/a o amb algun membre de l’equip directiu. Però vols saber què hi ha realment darrera de totes aquestes persones i d'aquestes parets?

[…]