Preinscripcions

per al curs 2024-2025

El procés de preinscripció és un tràmit oficial que es realitza telemàticament, per internet. Abans d’iniciar aquest tràmit hi ha un seguit de documentació i requisits que cal que tinguis en compte. En aquest espai t’ajudarem amb tot.

Hi trobaràs les dates clau de preinscripció de cada ensenyament i també la informació actualitzada de cada procés:

T’ajudem amb la preinscripció?

Amb quina preinscripció vols que t’ajudem?

ESO

Educació Secundària Obligatòria

COMUNICAT PROCEDIMENT RECLAMACIÓ (10/06/24)

COMUNICAT PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ A L’ASSIGNACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 24-25 (2n CICLE INFANTIL /PRIMÀRIA/ SECUNDÀRIA)

En data 10 de juny de 2024 s’ha publicat la llista d’admesos i la llista d’espera del procés de preinscripció per al curs 24-25 dels ensenyaments de 2n cicle d’infantil, primària i secundària obligatòria.

Les persones interessades, que han presentat la sol·licitud en primera opció al municipi de Sant Vicenç dels Horts, poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d’admissió del municipi de Sant Vicenç dels Horts en relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini de 3 dies hàbils, 11, 12, 13 de juny, adjuntant la documentació acreditativa de les seves al·legacions, quan escaigui.

I en cas d’assignació d’ofici, es pot demanar a la presidència de la comissió de garanties d’admissió una altra plaça d’entre les vacants existents al municipi de Sant Vicenç dels Horts.

El procediment per presentar una reclamació és el que es detalla a continuació:

  • Via telemàtica en aquest enllaç, només amb certificat digital.
  • Presencialment a l’oficina municipal d’escolarització de Sant Vicenç dels Horts Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta, carrer d’Antoni Mampel 1-3 (Parc del Mamut Venux).

Podeu contactar:

Horaris:

  • Matins de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

BATXILLERAT

Humanístic i Social  |  Científic i Tecnològic

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESO

Aquí s’hi troba la documentació oficial que s’anirà actualitzant en cada cas segons s’indica al calendari de preinscripcions.

SVH-R172-ESOT-E05 Documentació baremació calendari (preinscripció) ESO 24/25
Informació general de centre 2024 – març
Oferta final de places (07/06/24)
Llistat d’alumnes admesos a Salesians SVH (10/06/24)  ⚠️
Llista d’espera (10/06/24)
Total de preinscripcions amb assignació de plaça (10/06/24)

 

procediment dates
Presentació de sol·licituds del 8 al 20 de març de 2024
Presentació de documentació fins al 22 de març de 2024
Llista de sol·licituds amb puntuació provisional 17 d’abril de 2024
Presentació de reclamacions del 17 al 22 d’abril de 2024
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 25 d’abril de 2024
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 30 d’abril de 2024
Llista ordenada 2 de maig de 2024
Publicació de l’oferta final de places escolars 7 de juny de 2024
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 10 de juny de 2024
MATRICULACIÓ
del 18 al 26 de juny de 2024

T’oferim una breu guia d’ajuda perquè tinguis clars tots els passos a seguir per realitzar la preinscripció a l’ESO.

GUIA PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI I ADMISSIÓ AL LLARG DEL CURS ESCOLAR 24-25

Us informem que per a la presentació de sol·licituds d’admissió fora de termini, curs escolar 24-25, cal fer la sol·licitud en línia, mitjançant una sol·licitud electrònica o en suport informàtic.

Aquesta sol·licitud només s’atén si la família acredita algun dels supòsits següents:

  • Es tracta d’alumnat no escolaritzat a Catalunya.
  • S’ha produït un canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
  • Hi ha la conveniència d’un canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.
  • Es tracta d’un canvi de centre a conseqüència de la imposició d’una sanció disciplinària, que consisteix en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
  • Està motivat per l’inici d’una mesura d’acolliment.
  • Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de la següent etapa educativa.

Cal anar a l’enllaç següent Admissió a un centre educatiu fora del procés de preinscripció

Us informem que des de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de Sant Vicenç dels Horts us poden donar suport en la presentació de les sol·licituds en línia.

Els trobareu al Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta
Carrer d’Antoni Mampel 1-3 (Parc del Mamut Venux).

Podeu contactar: educacio@svh.cat  | Telèfon: 93 656 98 26

Horaris: Matins de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

BATXILLERAT

Aquí s’hi troba la documentació oficial que s’anirà actualitzant en cada cas segons s’indica al calendari de preinscripcions.

SVH-R172-ESOT-E05 Documentació baremació calendari (preinscripció) BAT 24/25
SVH-R102-2425-V01T Informació general del Centre 2024 abril 
Oferta inicial de places BAT
Llistat d’alumnes admesos (20/06/2024)
Llista d’espera (20/06/2024)
Total de preinscripcions amb assignació de plaça (20/06/2024)

 

procediment dates
Presentació de sol·licituds del 18 al 25 d’abril de 2024
Presentació de documentació fins al 26 d’abril de 2024
Llista de sol·licituds amb puntuació provisional 17 de maig de 2024
Presentació de reclamacions del 17 al 23 de maig de 2024
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 29 de maig de 2024
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 29 de maig de 2024
Llista ordenada 3 de juny de 2024
Publicació de l’oferta final de places escolars 20 de juny de 2024
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 20 de juny de 2024
MATRICULACIÓ del 21 de juny a l’1 de juliol de 2024

T’oferim una breu guia d’ajuda perquè tinguis clars tots els passos a seguir per realitzar la preinscripció a Batxillerat.

GUIA PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ

 

FP - Cicles Formatius de Grau Mitjà

Aquí s’hi troba la documentació oficial que s’anirà actualitzant en cada cas segons s’indica al calendari de preinscripcions.

Calendari i instruccions preinscripció cicles de Grau Mitjà per al 24/25
Informació general de centre
Oferta inicial de places escolars GM (23/05/2024)
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (08/07/2024)

 

* El departament d’Educació encara no ha publicat les dates de preinscripció a cicles formatius.

procediment dates
Presentació de sol·licituds del 24 al 30 de maig de 2024
Presentació de documentació del 24 al 31 de maig de 2024
Llista de sol·licituds amb puntuació provisional 28 de juny de 2024
Presentació de reclamacions del 28 de juny al 3 de juliol de 2024
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 8 de juliol de 2024
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 8 de juliol de 2024
Publicació de l’oferta final de places escolars 15 de juliol de 2024
Llista de places assignades de la primera tanda, amb indicació de la petició de l’alumne/a atesa 15 de juliol de 2024
MATRICULACIÓ alumnat al qual s’ha assignat la seva primera opció en la primera tanda d’assignació. del 17 al 22 de juliol de 2024
Llista de places assignades de la segona tanda d’assignació 31 de juliol de 2024
MATRICULACIÓ alumnat que ha obtingut plaça en la segona tanda d’assignació. del 2 al 6 de setembre de 2024

T’oferim una breu guia d’ajuda perquè tinguis clars tots els passos a seguir per realitzar la preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

GUIA PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ

FP - Cicles Formatius de Grau Superior

* El departament d’Educació encara no ha publicat les dates de preinscripció a cicles formatius.

procediment dates
Presentació de sol·licituds del 24 al 30 de maig de 2024
Presentació de documentació del 24 al 31 de maig 2024
Llista de sol·licituds amb puntuació provisional 26 de maig de 2024
Presentació de reclamacions del 26 de juny a l’1 de juliol de 2024
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 4 de juliol de 2024
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 4 de juliol de 2024
Publicació de l’oferta final de places escolars 11 de juliol de 2024
Llista de places assignades de la primera tanda, amb indicació de la petició de l’alumne/a atesa 11 de juliol de 2024
MATRICULACIÓ de l’alumnat al qual s’ha assignat la seva 1a opció en la primera tanda d’assignació.

NOU TERMINI

del 15 al 17 de juliol de 2024

Llista de places assignades de la segona tanda d’assignació 30 de juliol de 2024
MATRICULACIÓ de l’alumnat que hagi obtingut plaça en la segona tanda d’assignació. del 2 al 6 de setembre de 2024

T’oferim una breu guia d’ajuda perquè tinguis clars tots els passos a seguir per realitzar la preinscripció a Cicles Formatius de Grau Superior.

GUIA PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ