El perfil competencial que s’impulsa des d’escoles salesianes treballa a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat i es concreta en dotze competències (dodecaedre): persones Optimistes i alegres, Obertes a la fe, Amb un projecte de vida, Compromeses, Equilibrades, Empàtiques, Autònomes, Reflexives, Comunicatives, Participatives, Emprenedores i Tecnològicament adaptades.

Per aquesta raó, a més de les matèries curriculars de l’ESO, a la nostra escola t’oferim:

Un projecte acadèmic

 • Metodologies d’aprenentatge actiu i participatiu, globalitzadores i interdisciplinars: A l’ESO estem organitzats en àmbits d’aprenentatge científico-tecnològic, lingüístic-social i de creixement personal (Projecte COR). Es fomenta el model d’aprenentatge cooperatiu, es promou l’aprenentatge basat en problemes (ABP) i es compta amb plataformes digitals de treball col·laboratiu.
 • Escola Digital: internet és una eina fonamental del segle XXI, per això els llibres són digitals, les aules disposen de projectors, armaris de recàrrega i tenen connexió wifi. Educar avui també és educar en l’ús responsable de les noves tecnologies.
 • Robòtica educativa per despertar l’enginy i iniciar-nos en la programació.
 • Sortides formatives i culturals. Participació en Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
 • Grups flexibles per a l’aprenentatge de l’anglès, matèries curriculars en llengua anglesa amb el suport d’auxiliars de conversa, preparació i presentació a exàmens oficials de Cambridge (KET & PET), iniciació a la llengua francesa.
 • Campaments d’anglès i estades lingüístiques a l’estranger a l’estiu.​

Un projecte personal

 • Pla d’Acció Tutorial basat en l’acompanyament personalitzat als alumnes mitjançant entrevistes personals, seguiment tutorial i treball compartit amb les famílies.
 • Proposta inclusiva d’atenció a la diversitat. (SIEI)
 • Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP)
 • Eixos tutorials: Estratègies d’aprenentatge, educació emocional, participació i organització escolar, orientació.
 • Foment dels vincles positius amb els iguals i els adults que contribueixin al creixement i maduració personals.

Un projecte social i pastoral

 • Pla d’Educació en la Interioritat.
 • Itinerari de justícia i valors socials.
 • Foment d’iniciatives de grup: convivències pastorals, espais de reflexió entre iguals, etc.
 • Proposta d’iniciatives de voluntariat i compromís amb l’entorn i la comunitat.

T’acompanyem i estem a prop teu

Treballem per àmbits d’aprenentatge

Eduquem les emocions i treballem la interioritat #ProjecteCOR

Som Escola Plurilingüe

Som Escola Digital

i després del’ESO, què?