Actualitat

Fins quan tinc temps d’enviar per correu tota la documentació? Què passa si supero el termini?

Si realitzes la sol·licitud de preinscripció electrònica no cal que enviïs cap documentació per correu electrònic. A no ser que durant el procés, per motius de verificació de dades, se’t demanés.

Si, en canvi, realitzes la sol·licitud de preinscripció amb suport informàtic, caldrà que enviïs el resguard de sol·licitud i tota la documentació que pertinent per correu electrònic a l’adreça del centre que s’hagi indicat en 1a opció.

TERMINI PER ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ

  • del 25 de maig a l’1 de juny de 2022

SI SUPERO EL TERMINI QUE PASSA?

Si no s’envia la documentació en el termini establert no es podrà formalitzar la preinscripció i quedarà anul·lada.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.