Actualitat

Qui ha de prendre la temperatura al meu fill/a?

La responsabilitat sobre la pròpia salut i la dels altres és individual. Per això el control de símptomes, i per tant de si el vostre fill/a té o no febre, és responsabilitat de la família en cas de ser menor d’edat, i de l’alumnat i la família si és major d’edat.

Si al centre detectem que un alumne té febre, l’aïllarem preventivament en un lloc ventilat i trucarem a la família perquè el vingui a buscar en cas que sigui menor d’edat. Si és major d’edat podrà anar-se’n pel seu propi peu.

És important, en aquests casos, trucar al 061 per explicar la situació i seguir les seves indicacions.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.