Actualitat

Què passa si no tinc impressora?

Segons indicacions del Departament d’Educació, no hi ha problema que enviïs el resguard de preinscripció sense signar.

És a dir, tal com l’obtens en format .PDF després de realitzar la sol·licitud, l’adjuntes al correu electrònic a enviar al centre, amb la resta de la documentació.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.