Actualitat

No aconsegueixo de cap de les maneres formalitzar la preinscripció per internet. Què faig?

Si el centre que vols en primera opció és Salesians Sant Vicenç dels Horts, has de fer 3 coses:

1- Contacta amb antelació amb secretaria per demanar cita prèvia per alguna hora dels matins entre dimarts 19 i divendres 22 de 9:00h a 12:00h.

IMPORTANT: per raons de seguretat no s’atendrà a ningú que no hagi demanat cita prèvia.

2- Omplir i imprimir* aquesta sol·licitud:

3- Venir el dia i l’hora indicat a secretaria amb la següent DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA i seguint les mesures de seguretat:

  • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • La sol·licitud de preinscripció impresa, emplenada i signada.

Què passa si no tinc impressora ni ningú que pugui imprimir-me la sol·licitud de preinscripció?

A l’escola tindrem fulls de sol·licitud de preinscripció en format paper per omplir a mà. PORTA EL TEU BOLI!

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.