Actualitat

Tot l’alumnat entrarà i sortirà de l’escola al mateix temps?

No, s’establiran torns, accessos i fluxos de circulació diferents, també al temps d’esbarjo.

A la pàgina 21 del Pla d’Organització de Centre podreu veure com es concreta aquesta diversificació d’accessos i horaris en cada curs i etapa educativa. Clica aquí sota per accedir-hi:

Clica per accedir-hi
Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.