Actualitat

En cas d’un nou confinament, hi haurà classes online?

Si una part o tot el centre s’ha de tornar a confinar, s’adaptarà l’aprenentatge segons l’etapa i curs.

L’aprenentatge telemàtic s’organitzaria amb diferents instruments. Entre d’altres:

  • connexions per fer seguiment de les tasques online.
  • horari adaptat de classes en streaming.
  • materials de suport en format telemàtic.
  • feina autònoma a partir de tasques penjades pel professorat a la plataforma pertinent.
  • instruments d’avaluació diversos.

En qualsevol cas, s’anirà concretant segons la situació / etapa / cas.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.