Actualitat

Fareu grups més reduïts d’alumnes a ESO?

En tot moment seguirem les indicacions donades pel Departament d’Educació segons les circumstàncies.

Ara per ara, a Secundària i FP, s’està posant l’emfàsi en mantenir mesures de seguretat grups de convivència estables i no tant amb les ràtios. Per tant, no es reduiran el nombre d’alumnes per grup classe.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.