Actualitat

Estaran sempre amb el mateix grup d’alumnes a classe?

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, es prioritzaran els grups estables, sempre que les caractrerístiques de l’etapa, curs i l’activitat d’aprenentatge ho permetin.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.