Actualitat

Fins quan tinc temps d’adjuntar tota la documentació? Què passa si supero el termini?

Si realitzes la sol·licitud de preinscripció electrònica no cal que enviïs cap documentació per correu electrònic. A no ser que durant el procés, per motius de verificació de dades, se’t demanés.

Si, en canvi, realitzes la sol·licitud de preinscripció amb suport informàtic, caldrà que pengis tota la documentació pertinent a l’aplicatiu que del formulari de preinscripció.

TERMINI PER ENVIAR TOTA LA DOCUMENTAICIÓ

27 d’abril de 2022

SI SUPERO EL TERMINI QUE PASSA?

Si no s’envia la documentació en el termini establert no es podrà formalitzar la preinscripció i quedarà anul·lada.

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.