Actualitat

A la documentació cal afegir Carnet de Família Nombrosa o Monoparental? O certificat de discapacitat? O altres documents oficials específics?

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ESPECÍFICA

CAL APORTAR DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA:

  • Certificat renda mínima garantida: Cal aportar documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

NO CAL APORTAR DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA:

  • Certificat de discapacitat
  • Família Nombrosa o Monoparental

La comprovació d’aquests documents es farà per vies interadminsitratives i no cal adjuntar-los a la sol·licitud de preinscripció.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL LLOC DE TREBALL

Si es vol aportar aquesta dada al còmput de punts d’assignació de plaça, cal que també escanegis o fotografies el document acreditatiu del lloc de feina: Contracte laboral o Certificat d’empresa (assalariats), Model 036 o 037 Agència Tributària (autònoms).

Aquesta notícia ha estat publicada a . Comparteix el seu enllaç.