Proves per a l’obtenció de l’ESO alumnes majors de 18 anys

 • Inscripció a les proves: 1 a 14 de febrer, aquí.
 • Data de les proves: entre el 2 i el 15 de març (a concretar segons nombre d’inscrits)
 • Matèries avaluables: català, castellà, matemàtiques, anglès, tecnologia.
 • Requisits:
 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2020 o 2021
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2022. També hi pot concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2022 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment. 
 3. Haver cursat l’ESO (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.