20 d'Octubre de 2015

Preinscripció i matrícula curs 2019-2020

Educació Secundària Obligatòria (ESO) per al curs 2019-2020

 • Preinscripció : del 29 de març al 9 d’abril
 • Matriculació Ordìnària 1r d’ESO: del 20 al 26 de juny
 • Matriculació Ordinària 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol

Documentació preinscripció ESO

Cicles Formatius, PFI i Batxillerat (Postobligatòria) per al curs 2019-2020

IMPORTANT: Si ets alumne de l’ESO a Salesians i vols fer BATXILLERAT al mateix centre NO HAS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ PER INTERNET

 • Preinscripció Ordinària Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxilleratdel 14 de maig al 21 de maig (tramesa electrònica: Batxillerat | Grau Mitjà)
 • Preinscripció Ordinària Cicles Formatius de Grau Superior: del 29 de maig al 5 de juny 
 • Preinscripció Programes de Formació i Inserció (PFI): del 14 de maig al 21 de maig 
 • Matrícula Ordinària Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat: del 9 al 15 de juliol (Horari de 9: a 13h)
 • Matriculació Ordinària Cicles Formatius de Grau Superior: del 18 al 23 de juliol (22 de juliol festa local)
 • Ampliació sol·licituds 2a fase d’admissió de Cicles Formatius de Grau Mitjà: 2 i 3 de setembre 
 • Matrícula 2a fase Cicles Formatius de Grau Mitjà: 5 i 6 de setembre
 • Matrícula extraordinària Batxillerat: del 6 al 10 de setembre 

Què et cal per a la preinscripció FP i Batxillerats?

 • Cal disposar del número d’identificació de l’alumne/a (RALC). Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. (Truca’ns si necessites un cop de mà)
 • Cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (si és major d’edat o fa els 18 anys durant aquest any) s’identifiqui mitjançant:
  • el servei d’identificació idCat Mòbil,
  • l’usuari GICAR (si es tracta de treballadors de la Generalitat de Catalunya), o
  • altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

En la sol·licitud és obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l’alumne/a és menor d’edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s’ha especificat que farà la consulta.

Enllaços i altres informacions