23 d'Abril de 2020

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Presentació PFI – Jornada de Portes Obertes Virtual


previous arrow
next arrow
Slider

Salesians Sant Vicenç dels Horts és un centre de titularitat privada CONCERTAT pel Sistema Públic d’Educació de Catalunya a través del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant aquest concert, la Generalitat de Catalunya aporta un mòdul econòmic que NO COBREIX la totalitat de les despeses necessàries per al sosteniment econòmic de l’escola.

Són necessàries, doncs, les aportacions econòmiques de les famílies per sostenir l’equilibri financer de l’escola i que aquesta estigui a l’avantguarda de la transformació educativa i doni uns serveis de qualitat al seu alumnat.

Alhora cal indicar que l’escola és una entitat sense ànim de lucre que no busca el benefici econòmic i que reverteix tots els diners en inversions per a la pròpia escola.

La nostra Missió com a escola Salesiana és ser escola popular i oberta a l’entorn, i per tant accessible a tothom. Oferim per tant serveis de Tramitació de Beques Oficials, i Sol·licitud de Beques a la Titularitat, per a poder acollir a famílies amb vulnerabilitat econòmica.

Les aportacions per al proper curs 2020-2021 encara no estan aprovades pel Consell Escolar, però no diferiran gaire de les quotes d’aquest curs que podeu veure a continuació:

Load More

Preguntes Freqüents (FAQ’s)

Sí. A l’escola oferim el PFI d’Auxiliar de fabricació mecànica instal·lacions electrotècniques (FM03).

El PFI és un curs adreçat a alumnes que no tenen el títol d’ESO.

Està orientat a dotar l’alumne de nocions bàsiques de l’especialitat de fabricació mecànica i l’electricitat, i a completar la formació en mòduls generals. 

Es desenvolupa durant un curs acadèmic.

La superació del curs faculta a l’alumnat a poder accedir a un cicle de grau mitjà mitjançant la realització d’una prova d’accés.

+info:

El seguiment tutorial és un punt fort del nostre centre a totes les etapes. L’acompanyament personal i acadèmic en etapes de postobligatòria, que són curtes i intenses, es fa imprescindible tant a Batxillerat com a FP.

Es treballen diversos eixos de tutoria com la cohesió de grup, estratègies d’aprenentatge, salut, afectivitat i sexualitat, valors socials i entre ells i amb especial dedicació, l’orientació a estudis posteriors.

Per mitjà del Consell de Participació de Postobligatòria de l’escola. Es tracta d’un consell format per delegats i delegades de tots els cursos de postobligatòria que es reuneixen un cop al més amb Caps d’estudis i coordinació de l’etapa per discutir temes de normativa de centre, disciplina i es fan propostes per millorar el funcionament del centre.

Si es finalitza el PFI amb una nota superior a 8, es pot demanar l’exempció de la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i disposar aleshores de la condició per accedir directament a un cicle formatiu de grau mitjà.

. Els alumnes d’Activitats Comercials i de Gestió Administrativa disposen de taquilles per guardar i carregar els seus portàtils. En la resta de cicles industrials els alumnes disposen de taquilles per guardar els Equips de Protecció Individual (EPIs) i material propi de l’especialitat d’ús a classe i els tallers.

Sí, els alumnes han de fer 180 hores en un taller que busca l’escola (taller mecànic, de soldadura o elèctric)

L’escola disposa d’un servei de bar menjador a disposició de tot l’alumnat gestionat per l’empresa Paladarines.

Els alumnes es poden quedar esporàdicament un dia fent reserva del menú el mateix dia abans de les 11.00 hores, o apuntar-se uns dies concrets de la setmana o durant un període de temps. El preu del menú variarà depenent del servei escollit. 

Per mitjà dels Plans de Treball es dona resposta a aquestes dificultats. En el cas de l’FP es fan adaptacions metodològiques (flexibilitat del temps, forma i manera de presentar les tasques, ús de l’ordinador…) on no es modifiquen els elements bàsics del currículum (objectius, continguts i criteris d’avaluació), i tot això fa possible que l’alumne pugui titular-se.

Sí. Tot i l’edat dels alumnes i el seu desenvolupament autònom, la família és important en la seva orientació.

Com a mínim es fa una trobada al curs per família. Les pot convocar el tutor/a o demanar-la la família. 

Altres vies de comunicació són el correu electrònic o trucada telefònica per  resoldre també dubtes o parlar d’alguna qüestió concreta. També la plataforma educativa Esemtia és una via de comunicació amb les famílies.

En principi el PFI que realitza l’escola està subvencionat pel Departament  d’Educació i per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L’escola demana cada curs la subvenció del curs però malauradament fins al desembre no és segura la seva aprovació. D’entrada doncs es comença pagant 126,50€ mensuals (mensualitat del curs 2019-2020) i si s’aprova la subvenció es retornen tots els diners aportats.

L’horari del PFI és de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30. De setembre fins a abril.

A mitjans de maig i juny els alumnes comencen un període de pràctiques en empresa i només venen a l’escola un dia a la setmana pel matí.

A les etapes de postobligatòria de Salesians Sant Vicenç, l’acció pastoral de l’escola és la d’anunciar i proposar, des de la llibertat, l’estil de vida de Jesús com a model de creixement i construcció personal. I això ho fem:

  • Des d’una línia curricular, és a dir, sobretot, en el treball coordinat amb els eixos tutorials d’educació emocional, d’afectivitat i sexualitat, autoconeixement, justícia i solidaritat i obertura a la transcendència I també un treball més filosòfic des d’algunes matèries.
  • Des d’una línia extracurricular, els dijous a la tarda per a qui vulgui, i de forma voluntària, en tres línies de treball: el compromís social, la promoció del voluntariat i l’aprofundiment en la fe amb els grups de pastoral d’una hora mensual.

A causa de la situació d’emergència sanitària produïda pel COVID19, aquest curs encara no se sap quan i com es faran les preinscripcions per al proper curs.

Esperem informació del Departament d’educació, de moment es pot consultar en la nostra pàgina web qualsevol modificació de les dates i es farà de manera telemàtica mitjançant l’aplicatiu de la Generalitat de Catalunya “GENCAT”.

El seguiment de l’assistència es realitza hora a hora per a cada matèria/mòdul mitjançant la plataforma de gestió educativa ESEMTIA que envia un missatge automàtic a les famílies en cas de falta d’assistència.

Load More