19 d'octubre de 2015

Grau Mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES (LOE) – CFPM EE10

DURADA I HORARI:

2.000 hores lectives, en dos cursos escolars (1.650 hores de classe + 317 hores de FCT pràctiques en empresa).
Horari de matins de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores.

Accés

ACCÉS:

Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
Haver superat prova d’accés.

Què aprendràs?

APRENDRÀS A:

Aquests estudis estan adreçats a la formació de professionals tècnics en instal•lacions elèctriques tant industrials com d’edificis i habitatges. Aprendràs a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Mòduls

MÒDULS:

 • M1 Automatismes industrials.
  Els alumnes aprendran automatismes elèctrics, electropneumàtics, pneumàtics i PLC’s aplicats al món industrial.

 • M2 Instal•lacions elèctriques interiors.
  Es realitzen instal•lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges, locals, oficines i industries, aplicant el REBT i documentant les instal•lacions fetes.

 • M3 Instal•lacions de distribució.
  Adquiriràs coneixements sobre els centres de transformació, línies elèctriques de baixa tensió i instal•lacions d’enllaç.

 • M4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
  Es realitzen Instal•lacions amb equips de telefonia interior, intercomunicació i antenes.

 • M5 Instal•lacions domòtiques.
  Es realitzen instal•lacions domòtiques amb diferents tecnologies.

 • M6 Instal•lacions solars fotovoltaiques.
  Adquiriràs coneixements sobre el muntatge i el manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques.

 • M7 Màquines elèctriques.
  Adquiriràs coneixements de sistemes electrotècnics de potència amb transformadors, generadors i motors.

 • M8 Instal•lacions elèctriques especials.
  Adquiriràs coneixements d’instal•lacions d’enllumenat exterior i de receptors amb característiques especials.

 • M9 Electrònica.
  Adquiriràs coneixements sobre electrònica digital no programable i analògica.

 • M10 Electrotècnia.
  Adquiriràs coneixements sobre les eines i els conceptes necessaris per poder analitzar els diferents circuits elèctrics.

 • M11 Formació i orientació laboral.
  Aquest mòdul introdueix l'alumne en el món del treball. Currículums, entrevistes,  contractes, nòmines,…
  S’explica a l’alumne els riscos propis del sector elèctric.

 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora.
  El mòdul dóna a conèixer els principals aspectes necessaris per crear i gestionar la nostra empresa.

 • M13 Anglès tècnic.
  Aquest mòdul treballa l’anglès tècnic.

 • M14 Síntesi.
  Aquest mòdul consisteix en realitzar un projecte final de cicle.

 • M15 Formació en centres de treball.
  La realització d’aquest mòdul es desenvolupa en una empresa del sector.

Sortides professionals

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Instal•lador – mantenidor electricista.

 • Electricista de construcció.

 • Electricista industrial.

 • Electricista de manteniment.

 • Instal•lador – mantenidor de sistemes domòtics.

 • Instal•lador – mantenidor d’antenes.

 • Instal•lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.

 • Instal•lador – mantenidor d’equips i instal•lacions telefòniques.

 • Muntador d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica.

Sortides acadèmiques

SORTIDES ACADÈMIQUES:

Podràs accedir a un Grau Superior mitjançant la Prova d’Accés específica.

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a Salesians Sant Vicenç dels Horts

FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral? 

L'FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l'FP Dual implica relacions laborals més estretes:

 • Més hores en l’empresa
 • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
 • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
 • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

I t'oferim:

 • Pràctiques amb equips i entrenadors
 • Pràctiques simulades.
 • Utilització de documents i materials reals.
 • Visites tècniques a empreses del sector.
 • Dinàmiques de grup.
 • Taller elèctric, laboratori d’instrumentació i aula d’informàtica amb un ordinador per alumne.
 • Equips i components elèctrics actuals.
 • Conveni amb CIRCUTOR, S.A. i SCHNEIDER ELECTRIC, empreses proveïdores tant de materials didàctics com d’equips i components elèctrics.
 • El cicle està acreditat per a l’obtenció directa del Carnet d’instal•lador (CQIBT – Certificat de qualificació individual en baixa tensió), categoria bàsica.

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa't en contacte amb la secretaria del centre: