19 d'octubre de 2015

Grau Mitjà de Mecanització

Informació dels estudis

TITULACIÓ:

Tècnic en MECANITZACIÓ (LOE) – CFPM FM20 

DURADA I HORARI:

Primer curs:
          924 hores a l'escola.
          Horari de matins de dilluns a divendres.

Segon curs:
         FP NO DUAL: 693 hores a l'escola
                               Horari de matí de dilluns a divendres, entre 4 i 6 hores al dia
          FP DUAL: 418 hores a l'escola en horari de matí 2 dies a la setmana
                          833 hores de formació remunerada a l'empresa 3 dies a la setmana i a l'escola 2 dies a la setmana en horari de matins.   

Formació en centres de treball (FCT): Prioritàriament es realitzen a segon curs dos dies a la setmana en horari de matí. Entre  80 i 383 hores)

Accés

ACCÉS:

Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
Haver superat prova d’accés.
Per accedir al segon curs DUAL cal passar un procés de selecció acadèmic i empresarial.

Què aprendràs?

APRENDRÀS A:

Mecanitzar peces fent servir maquinària industrial convencional i de control numèric, creant el teus propis programes; dissenyar i modelar peces 3D amb programes de disseny assistit per ordinador (CAD);  fabricar elements mecànics per procediments especials (rectificat, electroerosió,  soldadura,…); dissenyar i muntar sistemes electropneumàtics o hidràulics; verificar i ajustar elements mecànics segons els estàndards de qualitat, actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Mòduls

MÒDULS:

 • M1 Processos de mecanització (Mòdul DUAL)
  Determinació de processos de mecanització per arrencament de ferritja, abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials.
  Millora de mètodes de treball
  Costos de fabricació
  Tractaments tèrmics

 • M2 Mecanització per control numèric  (Mòdul DUAL)
  Preparació de màquines-eina CNC.
  Programació CNC en torn i fresadora.
  Mecanització de productes amb màquines-eina CNC.

 • M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials (Mòdul DUAL)
  Preparació i organització de la fabricació.
  Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat
  Sistemes de soldadura.

 • M4 Fabricació per arrencament de ferritja (Mòdul DUAL)
  Manteniment bàsic dels mitjans de producció.
  Treballs pràctics amb màquina-eina (torn, fresadora i màquines auxiliars).
  Organització dels processos de mecanitzat.

 • M5 Sistemes automatitzats
  Preparació de sistemes automàtics i semiautomàtics
  Programació de sistemes automàtics i semiautomàtics

 • M6 Interpretació i representació gràfiques (Mòdul DUAL)
  Interpretació gràfica de màquines i elements mecànics.
  Representació gràfica de màquines i elements mecànics.

 • M7 Metrologia i assajos (Mòdul DUAL)
  Metrologia i assaig de materials.
  Control de processos
  Sistemes i models de gestió de la qualitat.

 • M8 Formació i orientació laboral (Mòdul DUAL + Modalitat semipresencial)
  Incorporació al treball
  Prevenció de riscos laborals

 • M9 Empresa i iniciativa emprenedora.
  Iniciativa emprenedora.
  L’empresa i el seu entorn.
  Pla d’empresa
  Creació, posada en marxa i gestió d’una empresa.

 • M10 Anglès Tècnic
  Es reconeix i selecciona el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa

 • M11 Síntesi (Mòdul DUAL)
  Integra les diverses funcions implicades en el procés de fabricació d’un producte, mitjançant el plantejament d’un supòsit pràctic que impliqui l’aplicació dels coneixements corresponents a dues o més de les competències professionals contingudes en el títol.

 • M11 Formació en Centres de Treball FCT
  PRÀCTIQUES EN EMPRESA.
  Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la qual es signa un conveni de col•laboració.

Sortides professionals

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Ajustador/a operari/a de màquines eines.
 • Polidor/a de metalls i afilador d'eines.
 • Operador/a de màquines per treballar metalls.
 • Operador/a de màquines eines.
 • Operador/a de robots industrials.
 • Treballadors/es de la fabricació d'eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i similars.
 • Torner/a, fresador/a i mandrinador/a.

Sortides acadèmiques

SORTIDES ACADÈMIQUES:

 • Complement d’un altre Grau Mitjà de Mecanització
 • Preparació de les proves d’accés per CFGS
 • Accés a la modalitat de batxillerat Tecnològica.

 

Mecanització a Salesians Sant Vicenç dels Horts

FP Dual – Què et semblaria estudiar amb un contracte laboral?

L'FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. És a dir, un nombre d’hores lectives determinat es realitzen en una empresa.
Aquesta estada a l’empresa es formalitza mitjançant un acord de col·laboració. A diferència de les pràctiques en empresa (FCT), l'FP Dual implica relacions laborals més estretes:

 • Més hores en l’empresa
 • Relació contractual empresa-alumne; no són només pràctiques.
 • Hi ha una avaluació de l’alumne per part de l’empresa que permetrà el reconeixement de les hores lectives realitzades.
 • D’aquesta manera l’empresa obre una via d’accés a futurs treballadors i contribueix al desenvolupament professional dels joves.

I t'oferim:

 • Formació presencial
 • Realització de exercicis i pràctiques amb maquinària real. Per això disposem de les següents 

instal·lacions 

 • Taller mecànic amb bancs d’ajust, torns, fresadores, rectificadora, electroerosió
 • Forn per tractaments tèrmics 
 • Taller de pneumàtica i hidràulica
 • Aula de control numèric amb simuladors i màquines amb controls industrials
 • Laboratori de metrologia
 • Taller de soldadura amb sistemes MIG-MAG, TIG, elèctrode

i també:

 • Jornades tecnològiques i professionals, amb seminaris tècnics i socials, visites tècniques a empreses del sector.
 • Participació en concursos.
 • Acords amb empreses del sector per garantir l’oferta de pràctiques i disposar de les últimes tecnologies en productes
 • Acompanyament personal i professional
 • Borsa de treball

 

Per a més informació

Inscriu-te a les sessions informatives/jornades de portes obertes

Posa't en contacte amb la secretaria del centre: