22 d'octubre de 2018

Transparència

Informació institucional

Com un exercici de transparència i rendició de comptes, estem sotmesos a diferents controls i auditories i disposem de codis, criteris i polítiques de gestió per garantir la sostenibilitat, la transparència i la qualitat del nostre projecte social i educatiu.

[FOTO]

 

Memòria anual (SVH-D04v2)

NOM DEL FITXERMIDA

 

Pla estratègic (SVH-G08)

NOM DEL FITXERMIDA

 

Programa General Anual del centre (SVH-D04v1)

NOM DEL FITXERMIDA

 

[FOTO]

Pressupostos

NOM DEL FITXERMIDA

 

Comptes anuals

NOM DEL FITXERMIDA

 

Contractes, convenis i subvencions

NOM DEL FITXERMIDA

 

[FOTO]

Persones