El Batxillerat pot ser una etapa estressant per a molts, per això des del SAPP us ho volem posar més fàcil. Us proposem un curs on aprendreu tècniques i estratègies per a gestionar-lo.

L’etapa del batxillerat implica un canvi de ritme molt important respecte les etapes anteriors. Implica un alt grau de complexitat, d’organització i planificació. La pressió que alguns alumnes senten davant de la importància de la qualificació i l’adaptació a un ritme de treball exigent dóna lloc a vegades a indicadors relacionats amb l’estrès. A vegades detectem bloquejos, dificultats de concentració, problemes per descansar o inclús queda afectada la gana. Tenir unes bones estratègies d’afrontament facilita la disminució d’aquests indicadors i sovint millora el rendiment i, el que és més important, el propi benestar emocional. Des de l’escola volem ajudar a construir aquestes estratègies de forma compartida i acompanyar en alguns processos propis de l’adaptació a l’etapa.
 
Des del departament d’assessorament psicopedagògic (SAPP) de l’escola s’organitzen 5 sessions anuals amb estratègies pràctiques d’acompanyament en aquestes situacions d’estrès en petits grups. Els tutors de l’etapa orientaran als alumnes de com fer per a poder inscriure’s en la proposta de l’escola de caràcter gratuït.