L’alumnat de l’ESO segueix les passes de l’FP i el batxillerat i celebren el primer Consell de Participació per tal de fer arribar les seves propostes a l’escola.


A través d’aquest Consell de Participació, l’escola vol escoltar les propostes i idees que té l’alumnat de l’ESO. Es va fer una primera reunió per tal de presentar la iniciativa i fer una pluja d’idees i, finalment, es va debatre la idea de dur a terme patis compartits de manera mensual. El dilluns 14 de novembre es farà una segona trobada per tal de continuar treballant en les activitats que es duran a terme al primer pati compartit, que tindrà lloc a finals d’aquest mes. En els propers consells es continuarà treballant al voltant de la idea de “quins patis volem?”.

Aquesta iniciativa té per objectiu escoltar la veu de l’alumnat, les seves propostes, necessitats i queixes. D’aquesta manera, es vol fer partícips als i les alumnes de les decisions que es prenen a la seva escola. El Consell de Participació de l’ESO, però, no s’atura aquí. La idea de l’escola és ampliar les propostes més enllà dels patis i poder crear, entre alumnat i equip docent, una escola millor per a tots i totes.