Alumnes de 4t d’ESO que participen en la unitat SIEI (Suport Intensiu Escolarització Inclusiva) inauguren aquest any el Projecte Avança, un tastet d’experiència laboral per començar ja a treballar hàbits i destreses de la competència professional. 


El Juan i el Gabi visitant l’espai on realitzaran el Projecte Avança

Entrevistem Maria Àngels Pavón, psicopedagoga i responsable del Servei d’Atenció Psicopedagògica (SAPP) de Salesians Sant Vicenç dels Horts, per conèixer amb més detall una de les novetats que enguany s’enceten en el marc del segon cicle de l’ESO: el Projecte Avança.

D’on surt el nom Projecte Avança?

Surt del nostre centre. Es fa amb recursos SIEI (Suport Intensiu Escolarització Inclusiva) per alumnes amb dificultats educatives greus i permanents… El bateig va ser cosa de l’equip, semblava que sintetitzava el que volíem fer amb els nois i noies… 

A qui se li va acudir el projecte?

Des de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) es va valorar que el Projetce Aprenents, que ja fa molts anys que es fa, no era la millor opció per als nois amb aquestes característiques que esmentava a causa del tipus d’horaris, de l’autonomia dels nois i noies, la seva iniciativa, l’exigència de les feines… Vèiem clar que s’havia de muntar alguna cosa molt més a mida.

Quina finalitat té? Què n’esperem?

Una de les finalitats és treballar amb aquests alumnes de 4t d’ESO la seva transició cap a recorreguts d’educació especial (PFI adaptats, IFE, etc.) o altres recorreguts formatius. Una altra finalitat seria el treball de l’autonomia personal. En molts casos, el curs vinent molts dels alumnes que atenem al SIEI hauran de fer desplaçaments en transport públic a altres poblacions, es trobaran en llocs diferents als habituals, en contextos més «adults».

També creiem molt necessari treballar els hàbits personals, la constància, l’esforç. Segurament, el curs vinent hauran de ser capaços de realitzar de forma sostinguda feines repetitives i pautades en els itineraris que duran a terme. Per això va veure molt convenient començar a «assajar». I per altra banda, cal començar a dir adéu a una etapa en la qual han estat molt cuidats i potser protegits, treballant des d’una proposta molt inclusiva.

Paral·lelament al treball amb els nois i noies que estan fent el Projecte Avança, som molt conscients que també cal treballar amb les famílies. És molt important acompanyar-les a fer-se conscient, si és que no ho són encara, del moment personal, acadèmic i d’orientació en què es troba el seu fill o filla. Els pares són un element clau en l’ajuda en aquesta transició i, d’alguna manera, ells també la viuen i és fàcil que els sorgeixin dubtes i pors, o que no acceptin d’entrada certes realitats que en aquest moment de la vida dels seus fills, potser més que en altres, es posen de manifest.

Què aporta el Projecte Avança a l’alumne? a l’escola? al municipi i/o a les empreses col·laboradores?

El Projecte Avança aporta

  • Connexió amb el món escolar.
  • Suport a tasques mecàniques que es fan a les empreses.
  • Desenvolupament d’una tasca social i compromís amb un sector de la població vulnerable.
  • Treball entorn la sensibilitat cap a col·lectius amb diversitats funcionals diverses.