Durant aquesta setmana, Bea Montoliu, professora del departament Administratiu a FP, és a Dublín gràcies a una beca Erasmus+ atorgada per la Fundació Inform amb l’objectiu de conèixer el sistema educatiu irlandès.


Bea Montoliu en una formació a Irlanda gràcies a Erasmus+

Gràcies a una beca Erasmus+ concedida per la Fundació Inform, Bea Montoliu, professora del Departament Administratiu a l’FP està realitzant aquesta setmana una estada a Dublín per conèixer el sistema educatiu d’Irlanda.

Al llarg d’aquesta setmana la Bea està visitant diferents escoles per conèixer el seu funcionament i compartir bones pràctiques, el que s’anomena job shadowing.

La Fundació Inform és una institució amb la que l’escola col•labora per a la simulació d’empreses en el cicle de Gestió Administrativa i a través d’aquesta institució es pot sol·licitar fer mobilitats d’alumnes i professors. Com és de suposar, les mobilitats permeten formar-se i, sobretot, millorar l’anglès.