Els alumnes de batxillerat tecnològic experimenten, observen i calculen els moviments en la natura filmant-los i trackejant-los. Qui diu que la física és avorrida?

Sempre que alguna ciència es fica pel mig, acaba fent abstraccions de la realitat per poder-la explicar i generalitzar els fenòmens que hi succieeixen. És normal. La llàstima és que, de vegades, l’alumnat tant bon punt veu una formula o un diagrama o un esquema a la pissarra o al llibre, inconscientment interpreta aquella informació com a quelcom separat de la realitat quotidiana, de la vida diguem-ne “real”.

Per aquesta raó, Christian Cases, professors de Física a batxillerat, ha proposat una pràctica de repàs del MRU (Moviment Rectilini Uniforme), el MRUA (Moviment Rectilini Uniforme Accelerat), el MCU (Moviment Corvat Uniforme) i el MCUA (Moviment Corvat Uniforme Accelerat) ben experimental.

Per grups cooperatius han hagut de:

  • Resoldre problemes grupalment (diferents problemes relacionats amb els exercicis del llibre, com tota la vida). Una primera presa de contacte principalment teòrica per anar situant el tema dels moviments i els càlculs.
  • Analitzar la natura de moviment parabòlic en un cas real.

En aquest segon repte, els alumnes han hagut de filmar en vídeo algun tipus de llançament d’objecte per després analitzar-ho amb el programa Tracker . Gràcies a aquesta eina, han pogut observar la variació de la posició, la velocitat i l’acceleració.

Alguns han gravat i analitzat un xut a porteria, altres un tir a cistella, altres s’han llançat un estoig un a l’altre… imaginació al poder! I després n’han analitzat els factors físics que intervenen en el moviment.

A més a més, han realitzat una pràctica al laboratori de física que constava de dues parts:

  • Una de MRU on havien de llançar uns imants per un carril i mesurar el temps per després analitzar el moviment amb gràfiques.
  • I una segona part de la pràctica en què amb un sensor de posició anaven estudiant la variació de la posició en un moviment de caiguda lliure.

Qui diu que la física és avorrida?