Formulari d'inscripció a les Sessions Informatives

Podeu omplir aquest formulari per a fer-nos saber el vostre interès de rebre més informació de la nostra escola per a matricular-hi els vostres fills.

Nom i cognoms del futur alumne*
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal
 

(en cas que l'alumne sigui menor d'edat)
 
Telèfon de contacte*
Telèfon alternatiu
Adreça electrònica*
Escola de procedència

 

Estudis que vol fer
Educació Secundària Obligatòria
ESO1
ESO2
ESO3
ESO4
Batxillerats
Tecnològic
Científic
Humanitats
Ciències Socials
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Activitats Comercials
Carrosseria
Mecanització
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Gestió Administrativa
Cicles Formatius de Grau Superior
Automatització i Robòtica Industrial
Administració i Finances
Programes de Formació i Inserció
PFI

 

Com us heu assabentat de les Jornades Informatives?*

Web/Cercadors d'internet (google, bing...)
Xarxes socials (Facebook, Twitter...)
Consulta/trucada a l'escola
Ja tinc algun familiar a l'escola
Recomanació d'un conegut
Mitjançant l'Ajuntament de Sant Vicenç
Mitjançant el Departament d'Ensenyament
Recomanació escola de procedència
Bus professional
Altres (especificar a l'explicació)

 

Sessió informativa a la qual us voleu inscriure*

 

OBSERVACIONS:
Indiqui'ns aquí les qüestions i els dubtes que tingui. Ens posarem en contacte amb vostè un cop rebut el formulari.

L'escola Salesians Sant Vicenç dels Horts, informa als usuaris d'aquest lloc web que la sol·licitud i tractament de les dades personals que es demanen són les estrictament necessàries, adequades i es troben incloses en l'activitat de tractament "Agenda de promoció", de la qual és responsable SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS. Les dades són tractades confidencialment i no seran cedides a tercers, essent utilitzades, únicament i exclusivament, per a les finalitats institucionals.

El tractament de les dades personals obtingudes en aquest lloc se subjecta al Reglament (UE) de 27 d'abril de 2016. Els nivells de seguretat adoptats són els adequats , amb les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals facilitades. Si ho desitgeu, podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, i altres previstos a la legislació aplicable, dirigint un escrit a l'adreça, Rafael Casanova 132, 08620 Sant Vicenç dels Horts - BARCELONA o a protecciodades.santvicenc@salesians.cat.

L'accés o utilització d'aquest lloc web per part de l'usuari implica el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades al nostre fitxer automatitzat abans esmentat, i l'acceptació de les condicions del tractament anteriorment exposades.

Accepto la política de privacitat i de protecció de dades.

Sistema de comprovació anti-SPAM*:
Per a detectar que ets una persona real, escriu T8NA en aquesta casella de text:  

Vull rebre una còpia de la inscripció a l'adreça de correu que he indicat en aquest formulari.
* Camps obligatoris

SVH-R156T-E03 Formulari Jornades Informatives