Actualitat

Participem en un projecte europeu d’atenció a nois i noies amb progenitors que pateixen malalties mentals

Tot el claustre de Salesians Sant Vicenç dels Horts participa en la sessió inicial de la formació impulsada per l’entitat solidària OurTime i la Fundació Orienta en el marc d’un projecte europeu Erasmus+ en el qual participen Berlín, Reykjavík i Sant Vicenç dels Horts.


Segons l’entitat solidària OurTime, de mitjana, 6 nens de cada aula del Regne Unit tenen el pare o la mare amb alguna malaltia mental o alguna dificultat de salut mental. Això pot comportar que els fills esdevinguin joves cuidadors i s’hagin de fer càrrec de coses que, per edat no els pertocaria i que els generen un munt d’angoixa. Si a aquesta angoixa se li suma el tabú i el desconeixement al voltant de la malaltia mental, ja us ho podeu imaginar…

Evidentment, això no només passa al Regne Unit. La Fundació Orienta que, entre molts altres serveis que ofereix, és el CSMIJ de referència de la nostra zona, ha impulsat, conjuntament amb Our Time, el programa Who Cares, un projecte europeu amb beca Erasmus+ en el qual participen tres instituts: un de Berlin, un de Reykjavík i un de Sant Vicenç dels Horts, els Salesians.

Aquest programa té per objectiu formar el personal de l’escola per fetectar i donar suport a l’alumnat que es troba en una situació familiar en la qual el pare o la mare pateix alguna malaltia o dificultat de salut mental. La idea no és que el personal es converteixi en terapeutes o assessors, sinó crear un entorn on tots els membres de l’escola es donin suport mútuament, es redueixi l’estigma i els que tenen un pare malament reben suport positiu.

El passat 1 de juliol, doncs, tot el claustre de Salesians Sant Vicenç dels Horts va rebre una sessió de presentació del programa a càrrec de l’educadora Beth MacLaren (OurTime) i del psiquiatre coordinador dels CSMIJ Miguel Cárdenas (Fundació Orienta). Al llarg del curs, un petit equip del centre seguirà rebent aquesta formació i suport.

Desitgem que aquesta iniciativa sigui de profit per als docents que hi participen, que doni grans resultats a nivell europeu i, sobretot, que ens permeti atendre i acompanyar els nois i noies del nostre centre que estiguin patint una situació familiar complicada a causa de la malaltia mental.