Actualitat

Preinscripcions a PFI (Programa de Formació i Inserció) per al curs 2020-2021

Vols venir a fer un PFI a Salesians Sant Vicenç dels Horts? Doncs preinscriu-te per internet entre el 25 de maig i el 5 de juny. Que com es fa això? Aquí t’ho expliquem amb detall.

Com fer la sol·licitud electrònica de preinscripció a PFI

SI VEUS QUE NO TE’N SURTS, TRUCA’NS


REQUISITS: recorda que per cursar un PFI cal que l’alumne/a

 • no treballi
 • tingui entre 16 i 21 anys d’edat a l’inici del programa.
 • que no tingui el títol de l’ESO
 • que en el moment d’iniciar els programes no segueixi estudis en el sistema educatiu ni participi en altres accions de formació.

1. Documentació i dades a tenir a mà

_

El DNI de l’alumne o alumne/a

o bé el seu NIE o Passaport.

_

_

TARJA SANITÀRIA INDIVIDUAL (TSI)

_

_

NÚMERO D’IDENTIFICADOR DE L’ALUMNE (RALC)

_


EN CAS QUE L’ALUMNE/A SIGUI MENOR D’EDAT TAMBÉ CAL TENIR A MÀ:

LLIBRE DE FAMÍLIA

O altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

_

El DNI de la persona sol·licitant

(pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

ALTRA DOCUMENTACIÓ OPCIONAL:

En cas que se’n disposi, el certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.


2. Realitzar la sol·licitud de preinscripció

1r pas:

2n pas:

3r pas:

Quan hagis imprès i emplenat la sol·licitud de preinscripció a PFI i l’autorització de tractament de dades, NO T’OBLIDIS DE SIGNAR ELS DOS DOCUMENTS.

SIGNA ELS DOS DOCUMENTS ANTERIORS

4t pas:

Després escriu un correu electrònic adreçat a salesians.santvicenc@salesians.cat i adjunta-hi:

 • La foto o l’escaneig de la sol·licitud de preinscripció emplenada i SIGNADA.
 • La foto o escaneig de l’autorització de tractament de dades personals SIGNADA.
 • La foto o l’escaneig de tota la documentació indicada més amunt (en el punt 1).

5è i últim pas (MOLT IMPORTANT!):

Un cop feta la preinscripció i entregada la documentació caldrà realitzar una ENTREVISTA PERSONAL.

L’escola es posarà en contacte amb vosaltres per donar-vos dia i hora.


Un cop hagis enviat el correu electrònic amb la sol·licitud, l’autorització de tractament de dades i amb tota la documentació, la teva sol·licitud de preinscripció a PFI haurà finalitzat.


· · ·

FAQ’s – preguntes freqüents

Pots consultar els codis de centre de tots els centres de Catalunya aquí:

Codis dels centres de primària de Sant Vicenç dels Horts:

 • 08028588 Escola Sant Jordi
 • 08028591 Escola La Vinyala
 • 08028631 Col·legi Sant Vicenç
 • 08028655 La Inmaculada
 • 08028667 Escola Joan Juncadella
 • 08038284 La Guardia
 • 08035350 Escola Sant Josep
 • 08041131 Escola Sant Antoni

Codis dels centres de secundària de Sant Vicenç dels Horts:

 • 08053340 INS Gabriela Mistral
 • 08034011 INS Frederic Mompou
clica per consultar en número d’identificador de l’alumne.

Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.

Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l’identificador de l’alumne a través del web del Departament d’Educació.

No. El Departament d’Educació prohibeix l’accés a les escoles i centres educatius de qualsevol persona excepte en cas que sigui estrictament necessari o bé hi accedeixi per a dur a terme tasques de neteja o manteniment.

Si no aconsegueixes fer la sol·licitud de preinscripció per internet, posa’t en contacte amb nosaltres i mirarem de trobar una solució.

Alhora no. Cal fer la sol·licitud de preinscripció primer d’un estudiant i, un cop enviada la sol·licitud i rebut el resguard, iniciar una nova sol·licitud per a l’altre estudiant.

DADES DEL CENTRE

El tràmit és gratuït.

No. En la sol·icitud veuràs que pots posar diverses opcions de centre en ordre de preferència fins un màxim de 10. Per tant, en una sola sol·licitud indiques tots els centres que t’interessen.

IMPORTANT: No presentis més d’una sol·licitud per al mateix nen o nena, sinó quedaran automàticament anul·lades.

Load More