Actualitat

Preinscripció a Batxillerat per al curs 2021-2022

Vols venir a fer batxillerat a Salesians Sant Vicenç dels Horts? Doncs preinscriu-te per internet entre l’11 i el 17 de maig de 2021. Que com es fa això? Aquí t’ho expliquem amb detall.Hi ha dues maneres de realitzar la sol·licitud de preinscripció per al curs 2021-2022:

OPCIÓ 1

Sol·licitud electrònica

(opció preferent)

OPCIÓ 2

Sol·licitud amb suport informàtic

(només en cas d’alumnes estrangers o no escolaritzats des del curs 2015-2016)

IMPORTANT: NO HI HAURÀ CAP PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ MITJANÇANT CITA PRÈVIA NI DE FORMA PRESENCIAL

OPCIÓ 1

preferible

Com fer la sol·licitud electrònica de preinscripció a batxillerat

1. Documentació i dades a tenir a mà

_

CERTIFICAT DIGITAL D’IDENTITAT

Pots identificar-te digitalment de dues maneres:

 • DNI electrònic

RALC (NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE)

_

ELS NÚMEROS DE CODI DE CENTRE

 • Codi del centre de PROCEDÈNCIA
 • Codi del centre SOL·LICITAT EN 1a OPCIÓ

A Salesians Sant Vicenç dels Horts el codi és: 08032063

Si en el camp corresponent del formulari de preinscripció comences a escriure el nom d’una escola o institut, apareixerà el seu codi de centre automàticament.

Però si, de tot manera, el vols consultar, pots fer-ho aquí:

A efectes de baremació també cal tenir a mà la següent documentació si en disposeu:

 • El carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).
 • El certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

2. Realitzar la sol·licitud

Un cop tinguis a mà les dades anteriors, ja pots realitzar la sol·licitud. Només cal que emplenis els camps que et va demanant. Un cop finalitzis el formulari, la sol·licitud estarà presentada i no cal que facis res més.

Un cop finalitzat el formulari de sol·licitud electrònica, rebràs el resguard de la sol·licitud i ja no cal que facis res més, ni que enviïs cap resguard ni cap documentació enlloc, a no ser que en el procés de sol·licitud se t’indiqui una altra cosa.

Ara només caldrà estar al cas de les dates de publicació de les llistes baremades, de la data de publicació de la llista d’admesos i del període de matriculació. CONSULTA EL CALENDARI.


Tens alguna pregunta?

OPCIÓ 2

Només en cas que no funcioni l’opció 1 o bé per als qui no han estat matriculats a partir del 2015-2016

Com fer la sol·licitud amb suport informàtic?

Només en cas que no t’hagi estat possible realitzar la sol·licitud electrònica prova de fer la sol·licitud amb suport informàtic. T’expliquem com fer-la:

1. Documentació i dades a tenir a mà

_

RALC (NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE)

_

ELS NÚMEROS DE CODI DE CENTRE

 • Codi del centre de PROCEDÈNCIA
 • Codi del centre SOL·LICITAT EN 1a OPCIÓ

A Salesians Sant Vicenç dels Horts el codi és: 08032063

Si en el camp corresponent del formulari de preinscripció comences a escriure el nom d’una escola o institut, apareixerà el seu codi de centre automàticament.

Però si, de tot manera, el vols consultar, pots fer-ho aquí:

_

El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

_

_

LLIBRE DE FAMÍLIA

O altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

_

El DNI de la persona sol·licitant

(pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

A efectes de baremació també cal tenir a mà la següent documentació si en disposeu:

 • El carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).
 • El certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

2. Realitzar la sol·licitud

Un cop tinguis a mà les dades anteriors, ja pots realitzar la sol·licitud. Només cal que emplenis els camps que et va demanant.

Un cop finalitzis el formulari, obtindràs un PDF amb el resguard de sol·licitud de preinscripció.

ENCARA NO HAS ACABAT!

3. Enviar la documentació

Ara només cal que enviïs adjuntat en un correu electrònic adreçat al centre que has triat en 1a opció:

 • El resguard de la sol·licitud.
 • Tota la documentació que t’hem indicat escanejada o fotografiada.

L’adreça electrònica de Salesians Sant Vicenç dels Horts és

salesians.santvicenc@salesians.cat

Un cop hagis enviat aquest correu, ja hauràs acabat de fer la teva sol·licitud de preinscripció a Batxillerat.

Ara només caldrà estar atents a les dates de publicació de les llistes baremades, a la data de publicació de la llista d’admesos i al període de matriculació. CONSULTA EL CALENDARI.


Tens alguna pregunta?

· · ·

FAQ’s – preguntes freqüents

Pots consultar els codis de centre de tots els centres de Catalunya aquí:

Codis dels centres de primària de Sant Vicenç dels Horts:

 • 08028588 Escola Sant Jordi
 • 08028591 Escola La Vinyala
 • 08028631 Col·legi Sant Vicenç
 • 08028655 La Inmaculada
 • 08028667 Escola Joan Juncadella
 • 08038284 La Guardia
 • 08035350 Escola Sant Josep
 • 08041131 Escola Sant Antoni

Codis dels centres de secundària de Sant Vicenç dels Horts:

 • 08053340 INS Gabriela Mistral
 • 08034011 INS Frederic Mompou
clica per consultar en número d’identificador de l’alumne.

Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.

Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l’identificador de l’alumne a través del web del Departament d’Educació.

CAS 1: Sol·licitud electrònica

En el cas de fer la sol·licitud electrònica no cal enviar cap documentació enlloc. A no ser que, per algun motiu de verificació de dades, se’t demani. Si és el cas, caldrà seguir les instruccions que et doni el formulari de preinscripció.


CAS 2: Sol·licitud amb suport informàtic

En el cas de realitzar la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar una documentació per correu electrònic únicament al centre que has indicat en primera opció.

Com?

Escriu un e-mail i adjunta la documentació següent fotografiada o escanejada I TAMBÉ EL RESGUARD DE SOL·LICITUD al correu electrònic del centre indicat en primera opció.

A Salesians Sant Vicenç dels Horts és salesians.santvicenc@salesians.cat

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

 • Llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.)
 • DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE, del sol·licitant (el pare, la mare o el tutor o la tutora).
 • TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne.
 • DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

DOCUMENTACIÓ PER A BAREMACIÓ:

 • Carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).
 • Certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.

Sí, els dies de Jornada de Portes Obertes amb cita prèvia

CLICA PER VENIR A CONEIXER-NOS AMB CITA PRÈVIA

Si no et van bé les dates de les Jornades, posa’t en contacte amb nosaltres.

Sí!

 • El dia 15 de juny has de consultar la llista baremada de sol·icituds per comprovar que totes les dades són correctes. Si no ho fossin cal que reclamis entre el 16 i el 18 de juny.
 • El dia 22 de juny tornaran a sortir les mateixes llistes amb les modificacions que s’hagin reclamat que es tornaran a publicar ordenades el 26 de juny.
 • El 7 de juliol es publicarà la llista d’admesos. MOLT IMPORTANT: Estar a la llista d’admesos no vol dir estar matriculat.
 • Entre el 7 i el 14 de juliol cal formalitzar la matrícula (més endavant s’indicarà com es durà a terme aquest tràmit).

ESTAR A LA LLISTA D’ADMESOS EL 7 DE JULIOL NO SIGNIFICA ESTAR MATRICULAT. LA MATRICULACIÓ CAL QUE ES FORMALITZI ENTRE EL 7 I EL 14 DE JULIOL

BATXILLERAT
Publicació llistes baremades: 15 de juny
Reclamacions del 16 al 18 de juny
Publicació llistes baremades reclamades 22 de juny
Publicació llistes ordenades 26 de juny
Publicació llistes admesos 7 de juliol
Matrícula ordinària del 7 al 14 de juliol
Matrícula extraordinària pels pendents setembre del 7 al 10 de setembre

Si realitzes la sol·licitud de preinscripció electrònica no cal que enviïs cap documentació per correu electrònic. A no ser que durant el procés, per motius de verificació de dades, se’t demanés.

Si, en canvi, realitzes la sol·licitud de preinscripció amb suport informàtic, caldrà que enviïs el resguard de sol·licitud i tota la documentació que pertinent per correu electrònic a l’adreça del centre que s’hagi indicat en 1a opció.

TERMINI PER ENVIAR TOTA LA DOCUMENTAICIÓ

4 de juny

SI SUPERO EL TERMINI QUE PASSA?

Si no s’envia la documentació en el termini establert no es podrà formalitzar la preinscripció i quedarà anul·lada.

Si no aconsegueixes fer la sol·licitud de preinscripció per internet, posa’t en contacte amb nosaltres i mirarem de trobar una solució.

Alhora no. Cal fer la sol·licitud de preinscripció primer d’un estudiant i, un cop enviada la sol·licitud i rebut el resguard, iniciar una nova sol·licitud per a l’altre estudiant.

Si el teu fill o filla ha fet l’ESO a Salesians Sant Vicenç dels Horts, té plaça garantida. Només cal que es tramiti la sol·licitud de confirmació de plaça.

Si el teu fill o filla prové d’una altre centre de secundària, la sol·licitud seguirà el procés oficial de baremació.

Les dates importants dels propers dies, en qualsevol dels casos, són:

calendari preinscripcions i matrícula per al curs 2021-2022

BATXILLERAT
Presentació Sol·licituds:  de l’11 al 17 de maig
Publicació llistes baremades provisionals: 8 de juny
Reclamacions del 9 al 15 de juny
Publicació llistes baremades reclamades 18 de juny
Publicació llistes ordenades definitives 23 de juny
Publicació llistes admesos 9 de juliol
Matrícula ordinària del 12 al 16 de juliol
Matrícula extraordinària pels pendents setembre del 7 al 10 de setembre

DADES DEL CENTRE

El tràmit és gratuït.

En la sol·icitud electrònica veuràs que pots posar diverses opcions de centre en ordre de preferència fins un màxim de 10. Per tant, en una sola sol·licitud indiques tots els centres que t’interessen.

IMPORTANT: No presentis més d’una sol·licitud per al mateix alumne/a, sinó quedaran automàticament anul·lades.

Load More

tauler d’avisos