Actualitat

Preinscripcions ESO per al curs 2021-2022

Si el teu fill o filla fa 6è de primària i el curs que ve voleu que comenci l’ESO a Salesians Sant Vicenç dels Horts, aquí t’expliquem què heu de fer.

aviat penjarem un calendari aquí

El Departament d’Educació ha establert que el període de preinscripcions a l’ESO (Educació Secundària Obligatòria) serà del 17 al 24 de maig.


Com fer la preinscripció telemàtica (per internet)

1- Fer sol·licitud

Per fer la sol·licitud, necessites saber:

 • Número identificador de l’alumne RALC. Te l’han de facilitar a l’escola on el teu fill/a està escolaritzat a dia d’avui, o bé el pots consultar aquí
 • Codi del centre on vols preinscriure el teu fill/a. A Salesians Sant Vicenç dels Horts tenim aquest codi: 08032063

Quan ja tinguis a mà tota la informació anterior, entra aquí i ves omplint el formulari. Al final, quan cliquis “envia”, rebràs un correu electrònic amb el RESGUARD DE LA SOL·LICITUD.

2- Enviar documentació

Un cop hagis realitzat la sol·licitud, només cal que enviïs escanejada o fotografiada la documentació següent adjuntada en un correu electrònic al centre que hagis triat en primera opció:

 • Llibre de família

O altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • El DNI de la persona sol·licitant

(pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 • La Targeta Sanitària Indicidual (TSI) de l’alumne o alumna.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar, NOMÉS en cas que aquest sigui diferent del que figura al DNI del sol·licitant. Aquesta consta de:
 1. Certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant,
 2. Resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, NOMÉS en cas que aquest s’alegui a efectes de proximitat.

+

 • El resguard de la sol·licitud SIGNAT! Un cop l’obtinguis després de realitzar la sol·licitud telemàtica, imprimeix-lo, SIGNA’L i escaneja’l (o fotografia’l) per poder-lo adjuntar amb la resta de la documentació. SI NO EL POTS SIGNAR PERQUÈ NO TENS IMPRESSORA, NO PASSA RES, envia el resguard directament.

A efectes de baremació, també cal aportar, si la teniu, la següent documentació: PENDENT D’ACTUALITZAR!


El correu electrònic de Salesians Sant Vicenç dels Horts és salesians.santvicenc@salesians.cat

Un cop fet això, la sol·licitud estarà formalitzada.

Preguntes?


Com fer la preinscripció amb cita prèvia?

NOMÉS EN CAS QUE SIGUI ESTRICTAMENT NECESSARI #JoEmQuedoACasa

Si no tens manera de fer la sol·licitud de forma telemàtica, posa’t en contacte amb nosaltres i segueix aquests passos:

1- Contacta amb antelació amb secretaria per demanar cita prèvia per alguna hora dels matins entre dimarts 19 i divendres 22 de 9:00h a 12:00h.

IMPORTANT: per raons de seguretat no s’atendrà a ningú que no hagi demanat cita prèvia.

2- Omplir i imprimir* aquesta sol·licitud:

3- Venir el dia i l’hora indicat a secretaria amb la següent DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADAi seguint les mesures de seguretat:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • La sol·licitud de preinscripció impresa, emplenada i signada.

IMPORTANT: ha de ser un intercanvi de documentació, no el moment d’emplenar-la, ni de fer consultes.

Gràcies!

*Què passa si no tinc impressora ni conec ningú que pugui imprimir-me la sol·licitud de preinscripció?

A l’escola disposarem de fulls de sol·licitud de preinscripció en format paper per omplir a mà. PORTA EL TEU BOLI!· · ·

FAQ’s – Preguntes freqüents sobre les preinscripcions

Sí.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

 • El resguard de la sol·licitud un cop l’obtinguis després de realitzar la sol·licitud telemàtica.
 • Còpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.)
 • Còpia del DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE, del sol·licitant (el pare, la mare o el tutor o la tutora).
 • Còpia de TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne.
 • Còpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

DOCUMENTACIÓ PER A BAREMACIÓ:

 • Còpia del carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).
 • Còpia del certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.

Pots consultar els codis de centre de tots els centres de Catalunya aquí:

Codis dels centres de primària de Sant Vicenç dels Horts:

 • 08028588 Escola Sant Jordi
 • 08028591 Escola La Vinyala
 • 08028631 Col·legi Sant Vicenç
 • 08028655 La Inmaculada
 • 08028667 Escola Joan Juncadella
 • 08038284 La Guardia
 • 08035350 Escola Sant Josep
 • 08041131 Escola Sant Antoni

Codis dels centres de secundària de Sant Vicenç dels Horts:

 • 08053340 INS Gabriela Mistral
 • 08034011 INS Frederic Mompou
clica per consultar en número d’identificador de l’alumne.

Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.

Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l’identificador de l’alumne a través del web del Departament d’Educació.

Cal enviar la documentació per correu electrònic únicament al centre que has indicat en primera opció.

Com?

Escriu un e-mail i adjunta aquesta documentació fotografiada o escanejada I TAMBÉ EL RESGUARD DE SOL·LICITUD al correu electrònic del centre indicat en primera opció.

A Salesians Sant Vicenç dels Horts és salesians.santvicenc@salesians.cat

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

 • Llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.)
 • DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE, del sol·licitant (el pare, la mare o el tutor o la tutora).
 • TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne.
 • DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

DOCUMENTACIÓ PER A BAREMACIÓ:

 • Carnet de família nombrosa, o carnet de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania).
 • Certificat de disminució expedit pel Departament de d’Acció Social i Ciutadania o certificats emesos per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), si s’al·lega aquesta circumstància.

No. El Departament d’Educació prohibeix l’accés a les escoles i centres educatius de qualsevol persona excepte en cas que sigui estrictament necessari o bé hi accedeixi per a dur a terme tasques de neteja o manteniment.

L’últim dia per enviar la documentació al centre indicat en primera opció en la sol·licitud és el 25 de maig.

Si no s’envia la documentació en el termini establert no es podrà formalitzar la preinscripció i podria perdre’s la plaça en el centre escolar sol·licitat.

Si el centre que vols en primera opció és Salesians Sant Vicenç dels Horts, has de fer 3 coses:

1- Contacta amb antelació amb secretaria per demanar cita prèvia per alguna hora dels matins entre dimarts 19 i divendres 22 de 9:00h a 12:00h.

IMPORTANT: per raons de seguretat no s’atendrà a ningú que no hagi demanat cita prèvia.

2- Omplir i imprimir* aquesta sol·licitud:

3- Venir el dia i l’hora indicat a secretaria amb la següent DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA i seguint les mesures de seguretat:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • La sol·licitud de preinscripció impresa, emplenada i signada.

Què passa si no tinc impressora ni ningú que pugui imprimir-me la sol·licitud de preinscripció?

A l’escola tindrem fulls de sol·licitud de preinscripció en format paper per omplir a mà. PORTA EL TEU BOLI!

Alhora no. Cal fer la sol·licitud de preinscripció primer d’un estudiant i, un cop enviada la sol·licitud i rebut el resguard, iniciar una nova sol·licitud per a l’altre estudiant.

NO! L’has d’enviar únicament al centre que has indicat en primera opció.

Si el teu fill o filla prové d’un centre adscrit a Salesians Sant Vicenç dels Horts, com el Col·legi Sant Vicenç o La Immaculada, té plaça garantida. Si no, la sol·licitud seguirà el procés oficial de baremació.

Les dates importants dels propers dies, en tot cas, són:

Aquí pots escoltar les indicacions sobre el calendari de preinscripció a l’ESO curs 2021-2022
 • Del 17 al 24 de març. Període de sol·licitud de preinscripció.
 • Els dies 25 i 26 de març. Presentació de documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.
 • 19 d’abril: Llista de sol·licituds amb puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
 • Del 20 al 26 d’abril: període de reclamació. Si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació
 • 30 d’abril. Es torna a publicar les llistes amb les modificacions que s’hagin reclamat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest sorteig es farà el 5 de maig a les 11h.
 • 7 de juny. Publicació final de la llista d’admesos i llista d’espera.
 • Del 14 al 18 de juny: matriculació

Si el teu fill no prové d’un centre adscrit, és important que aportis com a documents adjunts al mail de la preinscripció tota la documentació a efectes de barem que puguis al·legar:

Segons indicacions del Departament d’Educació, no hi ha problema que enviïs el resguard de preinscripció sense signar.

És a dir, tal com l’obtens en format .PDF després de realitzar la sol·licitud, l’adjuntes al correu electrònic a enviar al centre, amb la resta de la documentació.

DADES DEL CENTRE

El tràmit és gratuït.

No. En la sol·icitud veuràs que pots posar diverses opcions de centre en ordre de preferència fins un màxim de 10. Per tant, en una sola sol·licitud indiques tots els centres que t’interessen.

IMPORTANT: No presentis més d’una sol·licitud per al mateix nen o nena, sinó quedaran automàticament anul·lades.

Load More

tauler d’avisos