Actualitat

Salesians Sant Vicenç dels Horts a Alemanya en la Trobada anual d’escoles salesianes d’Europa

Jordi Piró ha estat del 13 al 15 de novembre a la Trobada anual d’escoles salesianes d’Europa a Aschau (Alemanya) per tal d’establir ponts de col·laboració i mobilitat tant per a l’alumnat com per al professorat. J

Trobada anual d’escoles salesianes d’Europa a Aschau, Alemanya

Del 13 al 15 de novembre, el professor Jordi Piró, un dels responsables del departament Escola-Empresa, ha estat a l’escola professional salesiana d’Aschau, a 60 Km de Múnich (Alemanya) per participar a la trobada anual d’escoles salesianes d’Europa a fi de colaborar en el disseny de projectes de mobilitat i cooperació internacional.

Ja fa 4 anys que Salesians Sant Vicenç dels Horts participem en aquesta trobada i valorem molt positivament el fet de conèixer altres escoles salesianes per poder compartir bones pràctiques i estrènyer llaços de col·laboració, també en el marc dels projectes Erasmus+.

Aquest any, a més, s’ha realitzat la presentació d’un projecte per crear una gran xarxa de totes les Escoles Salesianes d’Europa i d’un projecte pilot
finançat per la Unió Europea per fer intercanvi de professors i alumnes amb escoles salesianes de l’Àfrica, pendent d’aprovació.

La casa salesiana d’Aschau és com un poble on hi ha els tallers de 30 especialitats (mecànica, elctricitat, jardineria, etc…) i tenen el seu propi hotel i la seva pròpia botiga on els alumnes realitzen les seves pràctiques. Molts d’aquests alumnes són immigrants, o bé alumnes amb discapacitats intel·lectuals o amb risc d’exclusió social. Una casa 100% Don Bosco.

També durant els dos dies de la trobada, es va dur a terme una presentació del nou Programa Erasmus 2021-2027 i de l’FP Dual a Alemanya.

Trobada d’escoles Salesianes d’Europa a Aschau, Alemanya.