Actualitat

Francisco Díaz Valladares en videoconferència amb 3r d’ESO

L’escriptor sevillà Francisco Díaz Valladares, autor de la novel·la “La hija del Tuareg“, connecta en directe amb els alumnes de 3r d’ESO que han llegit la seva novel·la per respondre les seves preguntes en el marc del projecte “Llegir per entendre el món”.

Francisco Díaz Valladares en videoconferència amb 3r d’ESO

“Llegir per entendre el món” és un projecte interdisciplinar que es realitza entre les matèries de Ciències Socials i Llengua Castellana. Consisteix en la lectura de 3 novel·les, una per trimestre, que es proposen des de la matèria de Llengua Castellana. I per altra banda, des de la matèria de Socials, es van treballant continguts del currículum que tenen a veure amb aspectes contextuals de cada llibre.

A final de cada trimestre, els alumnes, seguint la metodologia del treball cooperatiu, treballen diferents aspectes de la lectura. I al final de cada projecte es fa una difusió del producte final que hagi elaborat cada grup classe.

Aquest segon trimestre els alumnes de 3r d’ESO han llegit La hija del Tuareg de Francisco Díaz Valladares i cada classe ha treballat per grups cooperatius algun aspecte que té a veure amb la novel·la. A 3rA han fet recerca sobre la immigració, a 3rB sobre l’acollida i a 3rC sobre els Tuaregs i la vida al desert. En aquesta ocasió, la difusió d’aquest projecte es farà en forma de documental audiovisual, tasca per a la qual hi ha un grup de cada classe que se n’ocupa.

Ahir, els alumnes de 3r d’ESO van tenir l’ocasió de conèixer l’autor del llibre que han estat llegint i ho van fer per videoconferència des de l’auditori de l’escola. Francisco Díaz ha explicat algunes dades rellevants de la seva vida com per exemple que quan era jovenet “Si no leías no vivías el mundo”, i que “La cultura que se aprende de verdad es la que vives en primera persona, viajando, conociendo…”.

“La cultura que se aprende de verdad es la que vives en primera persona, viajando, conociendo…”

Francisco Díaz Valladares

Després ha comentat aspectes de la seva experiència personal que el van portar a escriure la novel·la La hija del Tuareg. I tot seguit, ha respost les preguntes que els alumnes de cada grup havien preparat.

Ha estat una experiència d’aquelles que no es viu cada dia, ja que no sempre es pot establir contacte amb els autors de les novel·les que un llegeix. Per això, tal com comentaven els alumnes, ha estat tot un privilegi haver pogut conèixer a Francisco Díaz Valladares.